นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์ ณ ลานอาคาร 3 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย JIBCy   สร้าง: 12 มิถุนายน 2555 10:19 แก้ไข: 12 มิถุนายน 2555 10:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ตัวอย่างประจำปี 2554

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยจัดงานวันเชิดชูครูสงขลานครินทร์ ปรจำปี 2555 เพื่อให้ครูตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของตนเอง และมีกิจกรรมยกย่องเชิดชูครูที่ได้รับการเสนอชื่อจากคณะเพื่อรับเกียรติบัตรในวันดังกล่าว สำหรับของคณะทรัพยากรธรรมชาติมีหล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย JIBCy   สร้าง: 19 มกราคม 2555 10:38 แก้ไข: 19 มกราคม 2555 11:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) กิจกรรมทำความดีถวายแด่พ่อของแผ่นดิน

ด้วยหน่วยกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมเชิญชวนให้ นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร มีส่วนรวมในกิจกรรมถวายความดีแด่พ่อของแผ่นดิน ซึ่ง ทางหน่วยกิจการนักศึกษาได้เปิดโครงการทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 54 เปิดในกิจกรรมวันไหว้ครูที่ประจำปี 255... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย JIBCy   สร้าง: 06 ธันวาคม 2554 11:29 แก้ไข: 06 ธันวาคม 2554 11:50 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) บริจาคโลหิตเพื่อพ่อของแผ่นดิน

นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความดีเพื่อพ่อของแผ่นดิน โดยเข้าร่วมบริจาคโลหิต ซึ่งทางหน่วยกิจการนักศึกษาได้ประสานงานกับหน่วยคลังเลือดโรงพยาบาลสงขลานรินทร์มารับบริจาคเลือดกันถึงคณะฯ กันเลยที่เดียวค่ะ ขนาดมีฝน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย JIBCy   สร้าง: 24 พฤศจิกายน 2554 10:10 แก้ไข: 24 พฤศจิกายน 2554 10:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ค่ายทรัพย์สัมผัสชนบท ครั้งที่ 15

ถึงเวลาปิดภาคเรียนเป็นประจำทุกปี นักศึกษาชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ ก็จะมีกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยจัดกิจกรรมเป็นปีที่15 แล้ว ที่ "กิจกรรมค่าย" ที่มีชื่อว่า " ทรัพย์สัมผัสชน" ได้ออกไปรับใช้สังคมอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งในปี นักศึกษาเราก็ได้เลื... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย JIBCy   สร้าง: 07 ตุลาคม 2554 16:20 แก้ไข: 07 ตุลาคม 2554 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ร่วมด้วยช่วยกันของชาวคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ด้วยคำสั่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ ที่ 50/2554และ 55/2554 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตคณะทรัพยากรธธรรมชาติลงวันที่ 31 ส.ค. 54 และ 14 ก.ย. 54 ซึ่งบัณฑิตของคณะฯ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ 22 กันยายน 25... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย JIBCy   สร้าง: 23 กันยายน 2554 16:29 แก้ไข: 28 กันยายน 2554 10:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) เกียรติยศและศักดิ์ศรี ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี พ.ศ. 2554 และศิษย์เก่าของคณะทรัพยากรธรรมชาติได้ผ่านการคัดเลือกจำนวน 4ท่านด้วยกัน มีดังต่อไปนี้ 1. ด้านความสำเร็จในอาชีพการงาน (NR 3) การศึกษา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย JIBCy   สร้าง: 15 กันยายน 2554 12:00 แก้ไข: 23 กันยายน 2554 12:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) "มนต์เสน่าห์มะละกา"

อยากเล่าค่ะ เป็นการรายงานผลจากการทำกิจกรรมกลุ่มค่ะ ซึ่งดิฉันอยู่ที่ ๔ ค่ะ มีสมาชิกทั้งหมด ๙ คนค่ะ โดยมี อาจารย์ สุธา วัฒนสิทธ์ พี่มะลิ พี่สิน พี่เอกชัย พี่สวย พี่สมชาย พี่วิเศษ น้องป้อม และจิ๊บ ค่ะ โดยดิฉันจะถึงประเด็นของประวัติศาสตร์มาเล่าสู่กันฟ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประวัติศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย JIBCy   สร้าง: 13 พฤษภาคม 2554 15:35 แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2554 15:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) "กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน"

จากการได้รับความกรุณาจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งส่งให้ไปศึกษาดูงานประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ สิ่งที่ได้จากการเดินทางในครั้งนี้ ระหว่างวันที่ ๕ ถึง ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คือ การมีสวนร่วมของบุคลากรทุกคนที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันทั้งหมด ๓๗ ชีวิต ซึ่งทุกคนได้ทำก... มีต่อ »
โดย JIBCy   สร้าง: 13 พฤษภาคม 2554 14:49 แก้ไข: 13 พฤษภาคม 2554 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ปฏิทินกิจกรรมชมรมต่างๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาตอ

ปฏิทินกิจกรรมของชมรมต่างๆ ของนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติประจำปี 2554วัน เดือน ปีกิจกรรมผู้รับผิดชอบมิถุนายน3 มิ.ย. 54ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่วาริชศาสตร์ ชมรมวาริชศาสตร์มิ.ย. 54 - ก.พ.55เสริมทักษะทางวาริชฯโครงการเลี้ยงปลาสวยงามชมรมวาริชฯ18 มิ.ย 54รับน้... มีต่อ »
โดย JIBCy   สร้าง: 23 เมษายน 2554 16:59 แก้ไข: 23 เมษายน 2554 16:59 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]