นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 2220
comment: 0

นักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลในงานเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเวทีคุณภาพกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 19 เมษายน 2560 


โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพจน์ โกวิทยา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ม.อ. เป็นประธานและผู้มอบรางวัล


ซึ่งมีนักศึกษาคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล 


1. นักกิจกรรมตัวอย่างด้านคุณธรรม จริยธรรม 

          1.1 นางสาวนิลาวัลย์ อินทคง

2. นักกิจกรรมตัวอย่างด้านบริหาร 

          2.1 นายวทัญญู สุขประวิทย์


     

    2.2 นายอานนท์ คงสม


       

  2.3 นายจันท์ติโชค ชื่นชม


     

  2.4 นางสาวฐิมาภรณ์ อาจนาฝาย


3. นักกิจกรรมตัวอย่างด้านจิตสาธารณะ

          3.1 นายเลิศชาย ประมลศิลป์

4. โครงการเฟ้นหาคนดี “ใจดี กายงาม เชิดชูนามสงขลานครินทร์”

  4.1 นางสาวชนกนันท์ สู่คีรี


 4.2 นายพรชัย บุญเรือง


 

4.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการประชาสัมพันธ์และรณรงค์

5. โครงการดีเด่นด้านบำเพ็ญประโยชน์ 

          5.1 โครงการ Benefit of Mankind เกษตรลูกพระบิดา รวมใจบำเพ็ญ


         

5.2 โครงการสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 (ตอนแสงแรกแห่งดวงตะวัน)

ขอขอบคุณรูปภาพจาก ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับ

หมวดหมู่บันทึก: ประชาสัมพันธ์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 30 พฤษภาคม 2560 16:21 แก้ไข: 30 พฤษภาคม 2560 16:25 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 เปตอง.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 44.192.54.67
Message:  
Load Editor
   
Cancel or