นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1993
ความเห็น: 3

สหกิจศึกษา โครงการดีๆสำหรับนักศึกษา

สหกิจศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สหกิจศึกษา โครงการเพื่อนักศึกษา 

ใกล้จะปิดภาคเรียนที่ 1/2554 แล้ว นักศึกษาที่กำลังจะเดินทางไปสหกิจศึกษาคงกำลังเตรียมตัว  เพราะจะต้องไปปฏิบัติงานกับสถานประการ/หน่วยงาน ที่ไกลบ้านออกไป ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ทางวิชาชีพของนักศึกษา การที่คณะฯ ได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษานี้ก็เพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งคณะฯ ได้ดำเนินการมาถึง รุ่นที่ 6 ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2554 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ทั้งหมด 61 ราย เข้าปฏิบัติงานกับหน่วยงาน/สถานประกอบการ จำนวน 24 หน่วยงานทั้งภาครัฐ และบริษัทเอกชน ซึ่งมากกว่าภาคการศึกษาที่ 2/2553 เป็นจำนวนมาก ประกอบด้วย นักศึกษาจากภาควิชาพืชศาสตร์ 43 ราย นักศึกษาจากภาควิชาธรณีศาสตร์ 4 ราย นักศึกษาจากภาควิชาการจัดการศัตรูพืช 12 ราย และนักศึกษาภาควิชาวาริชศาสตร์ 2 ราย ซึ่งก่อนจะเดินทางไปสหกิจฯ หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษาของคณะฯ ได้จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  เพื่อให้นักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานก่อนเดินทางไปยังสถานประกอบการต่างๆ นักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการจะต้องเข้าอบรม ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

  • การใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน (Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel)

  • สารสนเทศและการสื่อสาร (Internet, Email)

  • ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

  • ทักษะการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตร

  • 5 ส กับการทำงานในองค์กร

  • เทคนิคการเตรียมตัวเข้าสู่งานสายอาชีพ

  • อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน

สหกิจฯ ถือเป็นเส้นทางให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานจริง และหวังว่านักศึกษาคงจะได้ประโยชน์และมิตรภาพกับการเดินทางในครั้งนี้เช่นกันค่ะ


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 05 ตุลาคม 2554 15:34 แก้ไข: 16 พฤศจิกายน 2554 10:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Marky, Ico24 บิวตี้, และ 5 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สหกิจศึกษา ได้ฝึกนักศึกษาให้ปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานจริง และสร้างเครือข่ายในการทำงานให้กับนักศึกษาด้วย จากสวนผีเสื้อในงานเกษตรภาคใต้ครั้งที่ 19 นี้ กำลังสำคัญที่ช่วยให้งานลุล่วงประสบความสำเร็จก็ได้มาจากกลุ่มนักศึกษาที่ไปสหกิจศึกษา ซึ่งไปฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง เรียนรู้การทำงานจริง

เป็นโครงการที่ดีครับ

ดูจากโปรแกรมการเตรียมตัวให้นักศึกษาที่ดีครับ

เป็นข้อมูลที่ดี ที่ได้รับทราบกับวิชานี้

ฝากให้ทำการประเมิน แหล่งที่ส่งไปเรียนหลังจากสิ้นสุดการเรียน ว่าความรู้ ทักษะที่จัดให้เพียงพอ ขาดเหลืออะไร จะได้นำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น รวมถึงผู้เรียน ทำเป็นผลการพัฒนางานด้วย

ฝากการระบุ คำสำคัญแต่ละคำให้ขั้นด้วย , จะได้แยกเป็นคำ ๆ ตามระบบ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.255.5
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ