นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1333
ความเห็น: 0

อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา

การอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 

ก่อนการเดินทางปฏิบัติสหกิจศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติได้จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ก่อนนักศึกษาออกปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆ โดยเชิญวิทยากร มาร่วมบรรยาย ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในหัวข้อ ดังนี้

  1. สถิติสำหรับการวิจัยทางเกษตรการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม R
  2. เทคนิคการนำเสนอผลงาน
  3. ทบทวนการใช้โปรแกรมขั้นพื้นฐาน (MS Excel, Ms-Power Point, MS Word)
  4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Internet /E-mail)
  5. อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงงาน
  6. 5 ส.กับการทำงานในองค์กร
  7. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร

ซึ่งการบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ล้วนเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน และจากการประเมินของนักศึกษา ยังพบว่า นักศึกษาพึงพอใจต่อการจัดอบรมในครั้งนี้ และเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง อยากจะให้มีการจัดอบรมในรุ่นต่อๆไปอีก

สหกิจศึกษาเป็นการบูรณาการการทำงานกับการเรียน ทำให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้การทำงานจริง และหวังว่านักศึกษาคงจะเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์ และมิตรภาพกับการปฏิบัติงานครั้งนี้

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 ตุลาคม 2555 10:56 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2555 15:12 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 7 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ