นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2067
ความเห็น: 0

สหกิจศึกษารุ่นที่ 7

สหกิจศึกษารุ่นที่ 7  

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 

                   คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดให้มีโครงการสหกิจศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ได้ดำเนินการถึงรุ่นที่ 7 แล้ว แต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะฯ จะผลักดันให้นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษาให้มากขึ้น และผลักดันให้เกิดสหกิจศึกษานานาชาติ ทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของนักศึกษาให้ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน ปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งสมัครเข้าโครงการและผ่านการคัดเลือก จำนวน 51 คน โดยแบ่งตามสาขาวิชาได้ ดังนี้

 1. สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช            จำนวน  10  คน
 2. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์                    จำนวน    3  คน
 3. สาขาวิชาพืชศาสตร์                      จำนวน  30  คน
 4. สาขาวิชาสัตวศาสตร์                     จำนวน   8  คน

ซึ่งได้รับความร่วมมือและการให้ความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการ/หน่วยงาน รวม 21 สถานประกอบการ  ดังนี้

 1. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.สงขลา เขต 1
 2. สถานีวิจัยลำตะคอง
 3. บริษัท เปารงค์ออยปาล์ม จำกัด
 4. ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง ม.เกษตรศาสตร์
 5. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.ตรัง
 6. บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่โปรดักส์ จำกัด
 7. บริษัท เจียไต๋ จำกัด (สถานีวิจัยไร่ชนม์เจริญฟาร์ม)
 8. บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์มจำกัด (มหาชน)
 9. ไร่องุ่นพรมชน
 10. บริษัทสยามไฮโดรโพนิกส์
 11. ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง
 12. บริษัท เอราวัณเคมีเกษตร จำกัด
 13. บริษัท เทพวัฒนาเคมี จำกัด
 14. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 12.3 จังหวัดตรัง
 15. ผู้จัดการฝ่ายบุคคลบริษัทสุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม
 16. ผู้จัดการบริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์ออยล์ จำกัด
 17. ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 18. บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด
 19. บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 20. ศูนย์ฝึกอบรมสีคิ้วเครือบริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
 21. บริษัท ตรังวัฒนาฟาร์ม

สหกิจศึกษาเป็นเพียงย่างก้าวหนึ่งที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ การเตรียมพร้อมด้านวิชาชีพ และยังสร้างความพร้อมในการทำงานให้บัณฑิตหลังสำเร็จการศึกษา  อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงาน กับสถาบัน โดยผ่านคณาจารย์นิเทศและนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ได้เข้าร่วมปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านต่างๆ ต่อไป

คณะทรัพยากรธรรมชาติ จึงขอขอบคุณทุกๆ ฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ และหวังว่าจะได้รับการอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป ซึ่งหลังนักศึกษาเดินทางกลับถึงคณะฯ แล้ว จะมาอัพเดทผลของการเดินทางปฏิบัติงานในครั้งนี้กันอีกครั้งค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 25 ตุลาคม 2555 11:05 แก้ไข: 06 พฤศจิกายน 2555 15:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 Monly, และ 6 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.231.230.177
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ