นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1663
ความเห็น: 2

มะลิช่อที่ 37

อบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ 2556

สัปดาห์ที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 แล้วนะคะ สำหรับในปีการศึกษา 2556 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มีความยินดียิ่ง และขอต้อนรับมะลิช่อที่ 37 ทุกคนเข้าสู่รั้วสีบลูค่ะ คณะฯ จึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการสำหรับนักศึกษาใหม่ ขึ้น โดยกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2556  

เริ่มต้นวันแรกของโครงการ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ สันติประชา ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมแนะนำคณาจารย์ของคณะฯ ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน พร้อมอวยพร ให้ข้อคิด และเป็นกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน


ต่อจากนั้นจึงมีการบรรยายให้หัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ได้แก่ ผลกระทบจากการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนที่มีต่อภาคการเกษตรของประเทศไทย โดย ดร.กิตติชัย นวลทอง ภัยจากยาเสพติด โดย นพ.วรุตม์ อุ่นจิตสกุล โครงสร้างหลักสูตร การลงทะเบียน และการวัดผลการศึกษา โดย ผู้อำนวยการกองทะเบียนและประมวลผล การศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม โดย ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร บุคลิกภาพสำคัญอย่างไร โดย ผศ.เกื้อกูล สุนันทเกษม เรียนในมหาวิทยาลัย เรียนอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จ โดยเชิญ ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ศิษย์เก่าของคณะฯ และแนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน โดย หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ของคณะฯ

เริ่มต้นวันที่ 2 ของโครงการ น้องๆ ยังยิ้มแย้มสดใส พร้อมลุยต่อแร้วค่ะ

ช่วงบ่าย มาพร้อมกับสาระและความสนุกสนาน กับหัวข้อ "ความสำคัญของรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน" นักศึกษามีความตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรม รวมถึงตอบคำถาม อ.ใจดีมีของรางวัลให้นักศึกษาที่ตอบคำถามอีกด้วย


สำหรับบ่ายวันนี้ นักศึกษาใหม่ทุกคน จะได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาของตน เพื่อทำความรู้จัก หารือถึงการเรียน และอื่นๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง  

 

สำหรับวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 นี้ จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะได้เตรียมพร้อมก่อนจะเริ่มเรียนจริง โดยจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานและแนะนำรายวิชา หลักชีววิทยา 1  และเคมีหลักมูล  

4 วันของการเตรียมความพร้อม เป็นช่วงเวลาสั้นๆ ที่คณะฯ จะมอบให้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานของนักศึกษาใหม่ทุกคน ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นเรียนในมหาวิทยาลัย ก้าวแรกที่เริ่มเดินอาจจะยากไปหน่อย แต่ก้าวต่อไปจะเป็นก้าวที่มั่นคง และหวังว่าทุกคนจะสำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ อีก 4 ปี นักศึกษาจะได้ภาคภูมิใจที่ได้เป็นบัณฑิตของคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากร และคณาจารย์ทุกท่าน บุคลากรของคณะฯ ทุกคนที่ทำให้โครงการสำเร็จลุล่วง และทีมงานนักศึกษาช่วยงานของคณะฯ ด้วยค่ะ


หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 มิถุนายน 2556 16:53 แก้ไข: 14 มิถุนายน 2556 17:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 JIBCy, Ico24 Baby, และ 16 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ยินดีต้อนรับมะลิช่อที่ ๓๗ ด้วยครับ

อิอิอิ

เราเอง

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.208.126.130
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ