นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1561
ความเห็น: 1

สหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2557

สหกิจศึกษาดีเด่น

สำหรับเช้าวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557 นี้ คณะทรัพยากรธรรมชาติได้ส่งตัวแทนนักศึกษาสหกิจศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานเด่นนักศึกษาสหกิจศึกษา ระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ หากผ่านการคัดเลือกก็จะเป็นตัวแทนเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปในวันพรุ่งนี้ ซึ่งการนำเสนอในวันนี้คณะทรัพยากรธรรมชาติและคณะอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการส่งผลงานเป็น 3 สาขา รวม 5 ผลงาน ดังนี้

1. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2. สหกิจศึกษานานาชาติ

3. นวัตกรรมสหกิจศึกษา

4. สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ไม่มีผลงานเข้าร่วมประกวด)

 

น้องๆ ทั้ง 2 คณะฯได้เตรียมพร้อมนำเสนอด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง  สำหรับคณะทรัพยากรธรรมชาติในปีการศึกษา 2557 ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา จำนวน 2 คน 2 ผลงาน เข้าร่วมประกวด คือ

1) นางสาวภริสฐิญา แซ่จิว นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ จากภาควิชาวาริชศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา ASIA AQUACULTURE (M) SDN.BHD DESARU HATCHERY, JOHOR, MALAYSIA ส่งผลงานในหัวข้อ ระดับความเค็มและความเข้มข้นของสารคลอรีนต่ออัตราการฟักของไข่อาร์ทีเมีย“Effects of salinity and chlorine concentration on hatching rate of artemia (Artemia sp.) cysts”

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.พรพิมล เชื้อดวงผุย พนักงานที่ปรึกษา นายกิตติศักดิ์ พลายด้วง

2) นายปิยะพงศ์ มีสถิตย์ นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขานวัตกรรม จากภาควิชาพืชศาสตร์

สถานที่ปฏิบัติสหกิจศึกษา สวนนาเหนือ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ส่งผลงานในหัวข้อ การเลี้ยงนกแสกเพื่อควบคุมประชากรหนูในสวนปาล์มน้ำมัน“Raising barn owl (Tyto alba) controlling the rat population in oil palm plantation”

อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี พนักงานที่ปรึกษา คุณไพรวัลย์ โต๊ะดำ

ซึ่งผลการคัดเลือกในรอบนี้ได้ตัดสินให้นายปิยะพงศ์ มีสถิตย์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดระดับมหาวิทยาลัย ในสาขานวัตกรรมสหกิจศึกษา ส่วนผลการคัดเลือกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสหกิจศึกษานานาชาติ ผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับวิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นตัวแทนนักศึกษาจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 ซึ่งนักศึกษาทั้ง 3 คน ที่ได้ผ่านการคัดเลือกวันนี้ จะเป็นตัวแทนของวิทยาเขตหาดใหญ่เข้าร่วมประกวดระดับมหาวิทยาลัย ในวันพรุ่งนี้ ค่ะ (12 มีนาคม 2557) สำหรับน้องภริสฐิญา และน้องๆจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรคนอื่นๆก็ได้ทำเต็มที่แล้ว คณะฯ ขอเป็นกำลังใจให้ต่อไปค่ะ

พรุ่งนี้ขอร่วมส่งแรงเชียร์ และเป็นกำลังใจให้น้องปิยะพงศ์ และตัวแทนจากวิทยาเขตหาดใหญ่กันอีกรอบนะคะ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 11 March 2014 13:46 Modified: 11 March 2014 13:53 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Baby, Ico24 Marky, and 8 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

รางวัลที่แท้จริงในการได้ทำอะไร คือประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต

ยินดีกับผู้เข้าร่วมทุกคน

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.237.183.249
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ