นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 703
ความเห็น: 0

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

เตรียมพร้อมสหกิจศึกษา

ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ก่อนการออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของคณะฯ ทุกคน จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จะจัดในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ มีทั้งการบรรยาย และปฏิบัติด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  และประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้ Mind Map ในการนำเสนองาน การทำงานตามกระบวนการ 5 ส. เทคนิคการคิดวิเคราะห์ต่างๆ โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ และให้เข้ากิจกรรมในแต่ละฐาน สับเปลี่ยนกันไปจนครบทุกกิจกรรม น้องๆ ให้ความสนใจ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และระดมสมองร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จ

Sections: พัฒนางานประจำ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 10 Febuary 2016 14:34 Modified: 10 Febuary 2016 14:34 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 บิวตี้, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.234.223.162
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ