นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 626
comment: 0

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

เตรียมพร้อมสหกิจศึกษา

ในภาคการศึกษาที่ 2/2558 ก่อนการออกเดินทางไปปฏิบัติสหกิจศึกษา นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาของคณะฯ ทุกคน จะต้องผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา โดยการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา จะจัดในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ มีทั้งการบรรยาย และปฏิบัติด้วย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้  และประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การทำงานร่วมกับผู้อื่น การใช้โปรแกรม Microsoft Office การใช้ Mind Map ในการนำเสนองาน การทำงานตามกระบวนการ 5 ส. เทคนิคการคิดวิเคราะห์ต่างๆ โดยแบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มๆ และให้เข้ากิจกรรมในแต่ละฐาน สับเปลี่ยนกันไปจนครบทุกกิจกรรม น้องๆ ให้ความสนใจ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน และระดมสมองร่วมกันเพื่อให้งานสำเร็จ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:34 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:34 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 บิวตี้, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.204.187.106
Message:  
Load Editor
   
Cancel or