นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
Page Visits: 773
comment: 0

สหกิจศึกษา รุ่นที่ 10

สหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2558

สหกิจศึกษาของคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2558 นี้ เป็นสหกิจศึกษา ของนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 ซึ่งปีนี้ มีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รวม 78 คน และหลายสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช พัฒนาการเกษตร พืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และวาริชศาสตร์  โดยเข้าร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงาน/สถานประกอบการ รวม 35 แห่ง ซึ่ง 1 ใน 78 คน นักศึกษาภาควิชาพัฒนาการเกษตร 1 คน ได้เข้าร่วมสหกิจศึกษานานาชาติ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นต้นแบบให้รุ่นน้องในปีการศึกษาถัดไปมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และกล้าที่จะเดินทางไปสหกิจศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นด้วย

สำหรับการเดินทางสหกิจศึกษา ในประเทศมีทั้ง เดินทางคนเดียว หรือบางคน ไปเป็นคู่ ไปเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดทุกๆคน ล้วนได้รับประสบการณ์ แต่อาจแตกต่างกันไปตามสถานที่ สภาพแวดล้อม รูปแบบการทำงาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยฝึกฝนให้ทุกคนอดทน มีระเบียบ วินัย อยู่ในกฎเกณฑ์ขององค์กร เสมือนเป็นพนักงานคนหนึ่งของหน่วยงานหรือสถานประกอบการนั้นๆ ซึ่งตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการปฏิบัติงาน คณะฯ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักศึกษาทุกๆ คนจะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ทักษะทางวิชาชีพในสาขาวิชาที่ตนได้เล่าเรียน และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในอนาคตได้

และขอขอบคุณทุกๆ หน่วยงาน/สถานประกอบการที่ให้โอกาสน้องๆของคณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยค่ะ

หมวดหมู่บันทึก: พัฒนางานประจำ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:36 แก้ไข: 10 กุมภาพันธ์ 2559 14:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 4 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.235.105.97
Message:  
Load Editor
   
Cancel or