นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 18 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนวปฏิบัติในการสอบสำหรับนักศึกษา 1199 0
ถอนรายวิชาได้เมื่อไหร่? 725 0
รับตรง ปีการศึกษา 2559 775 0
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 717 0
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 655 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รักเกษตร 2559 1047 1
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการรักเกษตร 2559 1056 0
พัฒนางาน พัฒนาสุข 1269 0
สหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2557 1522 1
Co-op students NR 1063 1
มะลิช่อที่ 37 1693 2
รู้ไว้ใช่ว่า "สหกิจศึกษา" 1138 2
สหกิจศึกษารุ่นที่ 7 1764 0
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1350 0
ผลการตัดสินโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร 3038 1
นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 1590 0
สหกิจศึกษา โครงการดีๆสำหรับนักศึกษา 1910 3
กระบอกเสียงจาก Facebook 1412 3