นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 18 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
แนวปฏิบัติในการสอบสำหรับนักศึกษา 1563 0
ถอนรายวิชาได้เมื่อไหร่? 987 0
รับตรง ปีการศึกษา 2559 1071 0
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 1002 0
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา รุ่นที่ 10 943 0
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รักเกษตร 2559 1356 1
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก โครงการรักเกษตร 2559 1326 0
พัฒนางาน พัฒนาสุข 1543 0
สหกิจศึกษาดีเด่น วิทยาเขตหาดใหญ่ ปี 2557 1758 1
Co-op students NR 1313 1
มะลิช่อที่ 37 1968 2
รู้ไว้ใช่ว่า "สหกิจศึกษา" 1388 2
สหกิจศึกษารุ่นที่ 7 2009 0
อบรมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 1575 0
ผลการตัดสินโครงงานการเกษตรและนวัตกรรมทางการเกษตร 3355 1
นำเสนอผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 6 1808 0
สหกิจศึกษา โครงการดีๆสำหรับนักศึกษา 2149 3
กระบอกเสียงจาก Facebook 1615 3