นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุจรี ห่อทอง
Ico64
นุจรี ห่อทอง

หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

อ่าน: 1872
ความเห็น: 2

การสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์ทำการสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

          ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์จะทำการสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ศาสตราจารย์  ดร.สตางค์  มงคลสุข  ไว้  ณ  บริเวณทางลาดหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่  และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์คนแรก  รวมถึงได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างมาก  ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับส่วนราชการและบริษัทอุตสาหกรรมหลายแห่ง  มีหน้าที่การงานพิเศษอีกจำนวนมาก  ซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  นั้น  คณะทรัพยากรธรรมชาติในฐานะที่เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ จึงขอร่วมบริจาคเงินในการจัดสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์  ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข  เป็นจำนวนเงิน  5,000.-  บาท

          ในการนี้ทางคณะทรัพยากรธรรมชาติ  ขอเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งใน
การประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคลากร  หรือหน่วยงานต่างๆ ร่วมบริจาคเงิน
ในการจัดสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์  ศาสตราจารย์  ดร.สตางค์  มงคลสุข 
ในครั้งนี้  โดยท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสามารถสอบถามรายละเอียด
ได้ที่คุณมนิษา  ชนินทรสงขลา  หรือ คุณศุภวรรณ  อั้นทอง  หน่วยชุมชนสัมพันธ์ฯ
โทร. 0-7428-7053, 08-7558-4186 หรือ E-mail :  asupawan@eng.psu.ac.th ,
cmanisa@eng.psu.ac.th  เป็นผู้ประสานงานค่ะ สำหรับผู้ที่สนใจบริจาคก็ได้แนบ
แบบตอบรับการบริจาคเงินสร้่างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์  ศาสตราจาีรย์ ดร.สตางค์
มงคลสุข

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กันยายน 2554 16:21 แก้ไข: 29 กันยายน 2554 11:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 ปราณี , และ Ico24 มิกกี้.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข เป็นผู้พัฒนา ม.อ. ยุคแรก ๆ ที่สำคัญท่านหนึ่ง คณะทัรพยากรธรรมชาติ จึงร่วมสมทบในการดำเนินการนี้

ชาวทร้พย์อิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.234.97.53
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ