นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

นุจรี ห่อทอง
Ico64
นุจรี ห่อทอง

หน่วยสารบรรณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 3

สารบัญหน้า 1 : 13 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
การร่วมทำบุญทอดกฐิน 1451 1
ศุ บุญเลี้ยง จัดการแสดงดนตรี 1641 0
กิจกรรมบรรยายพิเศษ "ปลุกยักษ์" และ "จ้าวแห่งการสื่อสาร" 1950 0
วันมหิดล 1877 1
บริจาคช่วยผู้ประสบภัย 1652 1
การสร้างรูปหล่อกตเวทิตานุสรณ์ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข 1872 2
ร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศล 1974 1
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและกิจกรรมถวายเทียนพรรษา 2083 0
คณะทรัพยากรธรรมชาติสนับสนุนการจัดกิจกรรมของคณะต่างๆ 1896 0
กิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 1427 0
คอนเสิร์ตการกุศล ต้านภัยยาเสพติด 1391 0
บริจาคเงินโครงการกระทรวงศึกษาธิการร่วมใจสู้ภัยหนาว 1215 0
สนับสนุนการจัดกิจกรรมการแข่งขันเปตองการกุศล 1258 5