นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1522
ความเห็น: 0

สรุปโครงการส่งเสริมการใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์และฟรีแวร์

สรุปโครงการส่งเสริมการใช้งานโอเพ่นซอร์สซอฟท์แวร์และฟรีแวร์

ผู้เข้าร่วมโครงการ
     1. นายวิภัทร ศรุติพรหม วิศวกรชำนาญการพิเศษ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     2. นายวิศิษฐ โชติอุทยางกูร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     3. นายอำนาจ สุคนเขตร์ นักวิชาการอุดมศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     4. นายคณิศร รักจิตร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
     วันที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลาประมาณ 09.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการจากปัตตานีและหาดใหญ่เดินทางไปสถานีตำรวจภูธรมายอ อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เวลาประมาณ 10.10 น.เดินทางเข้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ที่ 4 พร้อมชุดรักษาความปลอดภัยโรงเรียนฯ ถึงโรงเรียนฯ เวลาประมาณ 10.30 น.
     นายวิภัทร ศรุติพรหม วิศวกรชำนาญการพิเศษ เป็นประธานส่งมอบจอภาพ LCD จำนวน 10 จอ ซึ่งได้รับการบริจาคจากบริษัท วิชชุสิน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ครุภัณฑ์ชุดกระจายสัญญาณ Switch HUB จำนวน 1 เครื่อง ได้รับบริจาคจากศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีร้อยตำรวจโทมนูญ ทองขาว ครูใหญ่โรงเรียนฯ เป็นผู้รับมอบ
     ผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนโรงเรียนฯ ได้ช่วยกันติดตั้งจอภาพ LCD จำนวน 10 จอ ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนฯ ใช้ชื่อว่า “ห้องเรียน PSU Opensource & e-Learning” จากนั้นได้ร่วมกันสำรวจหาเส้นทางการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนฯ โดยสรุปไว้สองเส้นทางเชื่อมต่อได้แก่เส้นทางเชื่อมต่อผ่านดาวเทียม IPStar และเส้นทางเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ (AirCard) โดยจะกลับมาออกแบบเครื่องแม่ข่ายเกตเวย์ (Gateway) ให้เหมาะสมต่อไปและจะส่งมอบในครั้งถัดไป
     หลังจากนั้นนายวิภัทร ศรุติพรหมได้แนะนำวิธีการติดตั้งและการใช้งานชุดซอฟท์แวร์ PSU Baby รุ่นใหม่ให้แก่ครูโรงเรียนฯ ทั้งนี้ได้แนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ให้แก่นักเรียน จำนวน 3 คน เวลาประมาณ 12.10 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับคณะครูโรงเรียนฯ ภายใต้ร่มไม้มีอาหารกลางวันประกอบด้วยกุ้งผัดเครื่องแกง ไข่เจียวมะเขือเทศ น้ำพริกผักสดและแตงโม
     หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จกลับเข้าห้องเรียน PSU Opensource & e-Learning พบว่า “มีนักเรียนเต็มห้องเรียนกำลังสนุกสนานกับการใช้งานโปรแกรม TuxMath ซึ่งได้แนะนำนักเรียนไว้ให้เพียง 3 คน” จากเหตุการณ์ดังกล่าวผู้ร่วมโครงการได้ร่วมกันสรุปไว้ดังนี้
     1. ชุดซอฟท์แวร์ PSU Baby ที่ออกแบบมาสามารถติดตั้งและใช้งานได้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้หน่วยประมวลผล (CPU) เพนเทียม 4 หน่วยความจำหลัก (RAM) 512 MB ฮาร์ดดิส (Hard Disk) 40 GB ได้จริง 
     2. ชุดซอฟท์แวร์ PSU Baby ที่ออกแบบมาครูผู้สอนสามารถติดตั้งชุดซอฟท์แวร์ PSU Baby ได้ด้วยตนเอง 
     3. นักเรียนสามารถศึกษาวิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในชุดซอฟท์แวร์ PSU Baby ได้ด้วยตนเองโดยเฉพาะโปรแกรม TuxMath 
     4. นักเรียนสามารถแนะนำวิธีการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ในชุดซอฟท์แวร์ PSU Baby ให้แก่เพื่อนนักเรียนในชั้นเรียนได้ด้วย
     5. นักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์มาก่อนและไม่เคยใช้งานโปรแกรมลีนุกซ์มาก่อนเช่นกัน เดินทางกลับเวลาประมาณ 13.20 น. และถึงฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการเวลาประมาณ 14.00 น.
     ชมภาพโครงการคลิ๊กที่นี่ครับ

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): opensource
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 19 สิงหาคม 2554 13:40 แก้ไข: 19 สิงหาคม 2554 13:44 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La และ Ico24 นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.88.35
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ