นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 14 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
5ส ต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลง 8387 13
ภาวะการหางานทำของบัณฑิต - จากกระดาษ สู่ดิจิตอล 4180 7
นักศึกษา กับ นิสิต แตกต่างกันอย่างไร 26692 13
โลจีสติกส์ ศาสตร์มีอนาคต 8719 18
ตัวเลขเล่าเรื่อง (6.2) - ตามหาคนโสดกันต่อ ... 3985 16
ตัวเลขเล่าเรื่อง (6.1) - คนโสดยกมือขึ้น ... 9273 44
ตัวเลขเล่าเรื่อง (5) - บุคลากรอายุ แก่-อ่อน เพียงใด 7410 30
ตัวเลขเล่าเรื่อง (4) - อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1905 4
ตัวเลขเล่าเรื่อง (3) - นักศึกษาต่างชาติใน มอ. 2434 9
ตัวเลขเล่าเรื่อง (2) - บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีเท่าไรกัน? 2922 11
ตัวเลขเล่าเรื่อง (1) - หน่วยงานใน ม.อ. 2907 23
การคิดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (จบ) 6290 11
การคิดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (2) 5326 6
การคิดภาระงานบุคลากรสายสนับสนุน (1) 4771 4