นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1347
ความเห็น: 0

Q อาสา สู่การพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตร

การฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา

เกิดจากความร่วมมือของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปใช้

และแล้วปีนี้การฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา รุ่นที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2555 ที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2555 ได้สิ้นสุดลงเรียบร้อย รุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีความหลากหลายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ เกษตรกร นักศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ไปจนถึงปริญญาเอก ทำให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ shareประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีต่อกัน จำนวนผู้เข้าอบรม รวม  66  คน  จำแนกได้ดังนี้

-  คณาจารย์  12  คน

-  นักวิชาการเกษตร 8  คน

-  เกษตรกรทั่วไป  3  คน

-  เกษตรกรจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  11  คน

-  นักศึกษาปริญญาโทและเอก  15  คน

-  นักศึกษาปริญญาตรี  17  คน

วันแรก เริ่มต้นด้วยวิทยากรจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)คุณจิรนันท์ วาสุเทพรังสรรค์ บรรยายในหัวข้อ “พ.ร.บ.มาตรฐานสินค้าเกษตร 2551 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง” ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการยกระดับมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ต่อจากนั้นบรรยายในหัวข้อ “ความปลอดภัยของอาหารและการวิเคราะห์ความเสี่ยง” โดยรศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ทำให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงอันตรายทางเคมี ชีวภาพ และกายภาพที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต การกระจายสินค้าของพืชอาหาร อีกทั้งสามารถจะวิเคราะห์ความเสี่ยงของอันตรายในกระบวนการผลิต แปรรูป ทำให้รู้จักป้องกันและควบคุมอันตรายนั้นได้ ช่วงเช้าจึงจบด้วยหัวข้อเบาๆ ก่อนพักรับประทานอาหารกลางวันที่ได้จัดเตรียมไว้สำหรับผู้เข้าอบรมทุกคน  หลังจากอิ่มกันแล้วช่วงบ่าย มาต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร” โดยคุณศิริกุล โกกิฬา  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา  การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเหมาะสม (GAP) ไม่ใช่แค่ตัวกำหนดราคา แต่เป็นตัวกำหนดคุณภาพของผลผลิต นั่นคือ คุณภาพถูกใจ ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง และปลอดศัตรูพืช ด้วย

วันที่สอง 

วันนี้ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้เดินทางไปสัมผัสกับวิธีการปฏิบัติจริงที่ทำให้สินค้าเกษตรได้รับ Q เพราะ เราจะนำผู้เข้าอบรมทุกคนเยี่ยมชมแปลงผลิตพืชที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP นั่นคือ สวนลำไย ศรีสุวรรณชนะ แต่ก่อนอื่น ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย เพื่อให้มีความเข้าใจถึงแมลงศัตรูพืช และการลดใช้สารเคมี  เมื่อทุกคนพร้อมแล้ววิทยากรรศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส หัวหน้าภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. เริ่มบรรยายในหัวข้อ “การลดการใช้สารเคมีและวิธีการใช้ที่ถูกต้องและปลอดภัย การวิเคราะห์การเข้าทำลายของแมลงเบื้องต้นในแปลงปลูก” ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ “การวิเคราะห์การเข้าทำลายของโรคเบื้องต้นในแปบงปลูก” โดยดร.มณีรัตน์ คูหาพิทักษ์ธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ม.อ.

ตอนนี้ได้เวลาที่เราทุกคนจะเดินทางสู่สวนลำไย ศรีสุวรรณชนะ กันแล้ว หลายคนคิดว่าจะต้องไปไกลกันถึงภาคเหนือเลยหรือเปล่า แต่เปล่าเลยค่ะของดีอยู่ใกล้เราแค่เอื้อมเท่านั้นเราใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ก็มาถึงสวนลำไย ของร.ต.ต.ศิริพงษ์  และคุณปราณี ศรีสุวรรณชนะ ซึ่งได้รับเลือกเป็นเกษตรกรสวนลำไย GAP ดีเด่น อันดับ 2 ของประเทศ  ได้ที่ 2 เนี่ย ก็เพราะปริมาณเนื้อที่แปลงลำไของพี่เขาน้อยกว่าเท่านั้นเองคะ ส่วนรสชาติไม่แพ้ใครแน่นอน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ที่คณะฯ ๆ ได้รับเกียรติจากพี่ทั้งสอง ให้เข้าเยี่ยมแปลงลำไย แต่ปีนี้มาเร็วกว่าทุกครั้งเพราะกลัวจะเจอฝนและน้องน้ำกันอีก จึงไม่ได้ลิ้มรสชาติความหวานของลำไย แต่ถึงอย่างไรเนื้อหาสาระ และความรู้ที่พี่มอบให้เต็มเปี่ยมเชียวค่ะ ไม่มีหวงความรู้เลยก็ว่าได้ ใครสงสัยหรืออยากรู้อะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้ ที่สำคัญยังแจกสูตรการทำสารขับไล่แมลง และวิธีการใช้น้ำส้มควันไม้อีกด้วย ใจดีจริงๆ ค่ะ คอมเฟิร์ม หลังจากพี่ปราณีได้บรรยายจบแล้ว ก็นำพวกเราเดินเยี่ยมชมแปลงลำไย กันต่อ ซึ่งกำลังออกดอก และติดผล ปกติแล้วจะมีผลผลิตวางจำหน่ายได้ประมาณเดือนตุลาคม และอีกรอบกุมภาพันธ์ ค่ะ ยังไงก็อุดหนุนของพี่เขากันเยอะๆนะคะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เจ้าของสวนศรีสุวรรณชนะไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะ

วันสุดท้าย ของการฝึกอบรม

เริ่มต้นจากการบรรยายในหัวข้อ “การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและวิธีผสมผสาน” โดย รศ.ดร.จิราพร เพชรรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการศัตรูพืช การควบคุมโดยชีววิธีนี้มี ข้อดี คือ ไม่มีพิษตกค้าง มีความเจาะจง ไม่ทำลายสิ่งมีชีวิตนอกเป้าหมาย แต่มีข้อด้อย คือ ใช้เวลาในการควบคุม และมีความเจาะจงต่อชนิดของแมลง ทั้งนี้ยังได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมศัตรูพืชโดยวิธีอื่นๆ ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจเลือกวิธีการที่เหมาะสมได้ ต่อจากนั้นผศ.ดร.อภิญญา รัตนไชย รองหัวหน้าภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้บรรยายในหัวข้อ “การใช้สื่อในทางการเกษตรและการสื่อสารทางการเกษตร” และต่อด้วยการสร้างเครือข่าย Q อาสา โดยดร.กอบชัย วรพิมพงษ์ วันนี้มีพี่ที่เข้าฝึกอบรมทำแกงส้มมาให้พวกเราทุกคนทานด้วยค่ะ เพียง 3 วัน มิตรภาพก็เกิดขึ้นแล้วเห็นมั้ยละคะ อิ่มอร่อยกันไปเลย ช่วงบ่ายก็เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ระบบควบคุมคุณภาพภายในเพื่อการผลิตที่มีคุณภาพ” โดย คุณวารี เจริญผล สุดท้ายก็สรุปและประเมินผลโครงการ และรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประธานคณะกรรมการจัดฝึกอบรมหลักสูตร Q อาสา ได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และได้ขอบคุณและกล่าวปิดการฝึกอบรมรุ่นที่ 10/2555 ด้วยค่ะ


หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 กรกฎาคม 2555 15:38 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2556 09:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Baby, Ico24 anni, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.232.188.89
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ