นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

อ่าน: 1992
ความเห็น: 0

โครงการพัฒนางานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตอนที่ 3 : ผลการตัดสิน

ตอนที่ 3 ผลการตัดสิน

ก่อนจะทราบผลการตัดสิน  ดิฉันใคร่ขอแนะนำรายนามคณะกรรมการซึ่งให้เกียรติมาร่วมเป็นกรรมการตัดสินในวันนั้น  ก่อนนะคะ

รายนามคณะกรรมการ

1. คุณอัมพา  อาภรณ์ทิพย์  จากคณะแพทยศาสตร์

2. อาจารย์วันดี   อุดมอักษร   คณะวิทยาศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  คณะวิทยาการจัดการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัญญรักษ์  งามศรีตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร์

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  นิยมบัณฑิต  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

6. คุณเที่ยง  จารุมณี    ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

สำหรับผลการตัดสิน  ได้มีการรายงานไว้ก่อนแล้วในบันทึกนี้

http://share.psu.ac.th/blog/tatsanawan/16396

 

แต่ดิฉันขอนำมาสรุปในบันทึกนี้อีกรอบพร้อมภาพบรรยากาศการรับรางวัล  และไฟล์สไลด์ในการนำเสนอของกลุ่มที่ได้รับรางวัลในวันนี้

 

ประเภท นวัตกรรม
รางวัลที่
1     คณะวิทยาศาสตร์  "กล่องควบคุมบรรยากาศ(Glove Box)"
                      โดย คุณเศียร  บัวแก้ว

Mixinno1
รายละเอียดสไลด์นำเสนอ  http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/glovebox.pdf

รางวัลที่ 2    คณะวิทยาศาสตร์ "สปริงกรรไกรตัดกระดูกแบบใหม่จากคลิปดำ 2 ขา" 
                      โดย คุณชนวรรฒน์
  ชูแสง
Mixinno2

รายละเอียดสไลด์นำเสนอ  http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/clip.pdf
 

รางวัลที่ 3   วิทยาเขตปัตตานี "การประดิษฐ์เครื่องมือถอดมูเล่  เครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพาน"
                      โดย คุณอรุณ ยอดสคุณ 
 

รายละเอียดสไลด์นำเสนอ  http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/mule.pdf

ประเภท  โครงการพัฒนางานทั่วไป


รางวัลที่ 1   คณะแพทยศาสตร์ "การเพิ่มประสิทธิภาพในการย้อมสีโครโมโซมแบบพิเศษชนิด NOR
                    (Nueleolar Organizing Region)
จากสไลด์โครโมโซมเก่าที่ผ่านการย้อมสีอื่นๆ มาแล้ว"
                     โดย นางพรรธิภา
  นิชานนท์

 Mixgen1

รายละเอียดสไลด์นำเสนอ    http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/NOR.pdf

 


รางวัลที่ 2   ศิลปศาสตร์ "ระบบเว็บบอร์ดอาจารย์ที่ปรึกษา"
                     โดย คุณเสกสรร
  มาลานุสรณ์

Mixgen2

รายละเอียดสไลด์นำเสนอ    http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/webbord.pdf


รางวัลที่ 3   วิทยาเขตปัตตานี "การเพาะพันธุ์กล้าไม้ประดับ" 
                      โดย คุณจรัส  ชูชื่น

 รายละเอียดสไลด์นำเสนอ   http://share.psu.ac.th/file/rattiya.k/flower.pdf

Mixinogen3

 

เสียดายที่วันนั้น ทางทีมงานวิทยาเขตปัตตานี  ขอตัวเดินทางกลับไปก่อน  ได้ยินข่าวแว่ว ๆ ว่า ทางปัตตานี ประกาศภาวะฉุกเฉินทุกวัน  เลยต้องรีบกลับ   ทำให้ไม่ได้อยู่รอลุ้นรางวัลของตัวเอง  เลยไม่มีภาพรับรางวัลมาฝากค่ะ

ทีมงานปัตตานีทุกท่านน่ารักมาก  มาด้วยใจต้องการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จริง  ๆ ค่ะ  โดยเฉพาะพี่จรัส  ชูชื่น  หากใครได้ฟังพี่จรัส นำเสนอในวันนั้น  แน่นอนว่า คงจำน้ำเสียง ท่าทาง และลีลา ของพี่เขาได้  หากมีรางวัลผู้นำเสนอดีเด่น  ดิฉันคนหนึ่งหละคะที่จะขอเทคะแนนให้พี่จรัส แน่นอน

 

หวังว่าปีหน้า ทางวิทยาเขตปัตตานี , วิทยาเขตอื่น ๆ และคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตหาดใหญ่  คงจะมีโครงการดี ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนกับเราอีกนะคะ

สร้าง: 25 พฤษภาคม 2553 16:27 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2553 11:09 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ