นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

Page Visits: 2573
comment: 3

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-มอ. ตอนที่ 5 : กิจกรรม shadowing ของวันที่ 9 มิถุนายน 2553

เป็นอีกวันที่มีความสุข

เมื่อวานด้วยความเมื่อยและอ่อนล้า  พอกลับถึงที่พักก็แวะไปสระผม และต่อด้วยนวดตัวอีก 2 ชั่วโมง  พออาบน้ำเสร็จด้วยความสบายตัว ก็ผล็อยหลับไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยค่ะ  เลยทำให้ไม่ได้บันทึกเหตุการณ์เมื่อวาน  มาขอชดเชยเขียนตอนเช้านี้คงไม่ว่ากันนะคะท่านหัวหน้า

กิจกรรม shadowing ของวันที่ 9 มิถุนายน 2553  มี 3 กิจกรรมหลัก ๆ

กิจกรรมที่ 1 

เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในกิจกรรม รองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ  พบ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่

 

Shadow5

ภาพบรรยากาศกิจกรรมที่ 1

 

นับเป็นโอกาสดีที่ท่าน ผอ.อัศนีย์  ให้เราสองคนได้มีโอกาสเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและการพัสดุ  (รศ.สัญญา  ร้อยสมมุติ)  พบ บุคลากรกองการเจ้าหน้าที่  ซึ่งเท่าที่ทราบ นี่เป็นครั้งแรกในการเข้ามารับตำแหน่งของท่าน ที่ได้มีโอกาสในการพบปะพูดคุยกับบุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่

โดยในเบื้องต้นท่านรองอธิการบดีฯ  ได้กล่าวทักทายบุคลากรทุกคน พร้อมกับบอกว่า  เดิมที ท่านกะจะคุยเฉพาะระดับหัวหน้างาน และ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่  แต่เนื่องจากหลาย ๆ เรื่องเป็นนโยบายที่ทุกคนควรจะรับรู้ร่วมกัน และยังถือเป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้มีโอกาสพบปะบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่ทุกคน

ท่านได้นำแจ้งเรื่องต่างๆ ที่เป็นนโยบาย ๆ ใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองการเจ้าหน้าที่  และสิทธิประโยชน์ที่บุคลากรของกองการเจ้าหน้าที่ควรจะได้มีส่วนรับรู้ร่วมกัน  ซึ่งมีหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียว ซึ่งดิฉันจะไม่ลงในรายละเอียดนะคะ  เดี๋ยวจะผิดวัตถุประสงค์หลักของการมา shadowing

หลังจากนั้น   ท่านก็เปิดโอกาสให้แต่ละงานนำเสนอปัญหาอุปสรรคที่พบเจอ  มีเพียง 3 หน่วยงานที่ได้มีโอกาสนำเสนอ  ด้วยข้อจำกัดของเวลา  ทำให้ไม่สามารถนำเสนอได้ครบทุกงาน  ซึ่งท่านจะแจ้งนัดหมายมาในโอกาสต่อไป

สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมที่ 1

1.  การที่ผู้บริหารที่ดูแลเรา  นำเรื่องราวที่เป็นนโยบายใหม่ ๆ ที่มีการพูดคุยในที่ประชุมระดับเหนือขึ้นไป  มาบอกเล่าให้บุคลากรทุกคนได้ร่วมรับรู้ และรับฟัง พร้อมกันกับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างาน  นอกจากจะทำให้บุคลากรทุกคนรู้สึกดี ๆ แล้ว  ยังเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องที่หน่วยงานจะต้องมีการดำเนินการต่อในส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอให้มีเอกสารออกมาอย่างเป็นทางการ

2. การเปิดโอกาสให้บุคลากรรับรู้ร่วมกัน ทำให้การรับสาร เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ไม่มีการนำไปขยายความต่อ

3. แต่ละงานที่นำเสนอปัญหาอุปสรรค  ทุกปัญหาอุปสรรคที่นำเสนอนั้น ได้มีการเสนอแนวทางแก้ปัญหา ให้ท่านรองฯ ได้พิจารณาประกอบ  ซึ่งหากมีประเด็นที่ท่านรองฯ เห็นด้วย  กับแนวทางแก้ปัญหานั้น ๆ ท่านก็ถือโอกาสอนุมัติในหลักการ และให้ดำเนินการต่อ ได้เลย  แต่ในบางประเด็นที่ท่านไม่เห็นด้วย  ท่านก็จะเสนอแนวทางเลือกให้แต่ละงานลองนำกลับไปพิจารณาใหม่  ทำให้การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เป็นไปได้รวดเร็วขึ้น

4. บุคลากรในกองการเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมพบปะกับผู้บริหาร  มีการเซ็นต์ชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วยค่ะ  ซึ่งทราบในภายหลังว่า หากใครไม่ได้เข้าร่วมจะต้องเขียนบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นให้ท่านผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ทราบด้วย  (น่าเอาเป็นแบบอย่างเนอะ)


กิจกรรมที่ 2  ได้มีโอกาสเข้าพบท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  (รศ.รังสรรค์  เนียมสนิท) 

บ่ายนี้ นับเป็นโอกาสดีของพวกเราสองคนอีกโอกาสหนึ่ง  ที่ได้มีโอกาสได้เข้าพบและพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ  ซึ่งท่านอุตส่าห์ปลีกเวลาอันมีค่าในการเปิดโอกาสให้เราสองคนได้เข้าพบ

ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาประมาณ 30 นาที  แต่ก็เป็น 30 นาที ที่มีค่า  บรรยากาศแห่งความอบอุ่นที่เราได้รับตลบอบอวลไปทั้งห้อง  แววตา  รอยยิ้ม  กริยาท่าทางที่ท่านแสดงออกต่อผู้น้อยอย่างเรา  ทำให้เราไม่รู้สึกเคอะเขิน หรือเกร็งในการที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับท่าน

ท่านไม่เพียงมอบนโยบายให้ผู้เกี่ยวข้องดูแลและให้ข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ แก่เราอย่างไม่ปิดบัง

ก่อนลากันในวันนั้น  ท่านบอกกับน้องชัช ว่า เสาร์-อาทิตย์ อย่าให้เราสองคนต้องแกร่วอยู่แต่ในห้องพักนะ และท่านยังขอเป็นเจ้าภาพมื้อเย็นก่อนที่เราจะเดินทางกลับ ม.อ.

ขอบอกว่าประทับใจ และรู้สึกอบอุ่นอย่างมากๆๆๆ

 Sha6

พบปะท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ

 

 

กิจกรรมที่ 3  พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ (รศ.ดร.สุลัดดา  ลอยฟ้า)

 

Sha7  รศ.ดร.สุลัดดา  ลอยแก้ว

ขอบอกว่ากิจกรรมที่ 3 นี้  กว่าจะได้คิวมาไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ เลยนะคะ เพราะภารกิจของท่านผอ.HRD  รัดตัวจริง ๆ  เมื่อทางสถาบันฯ นัดหมายเวลาว่างมา  ทางพี่อุ่นเรือน  ที่ทำหน้าที่ประสานให้ก็ไม่รอช้า รีบโทรแจ้งเราสองคนทราบทันที

ดิฉันได้มีโอกาสศึกษารายละเอียด ที่มา และกิจกรรมต่าง ๆ ของทางสถาบันที่ผ่านทางหน้า website ของสถาบัน ก่อนที่จะมีโอกาสได้มาที่นี่  ยังรู้สึกชื่นชมในความมุ่งมั่น  ความทุ่มเท ของสถาบันในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อจะพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ตรงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

เมื่อมีโอกาสได้เจอท่านผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์  แววตาที่ฉายความมุ่งมั่น  และรอยยิ้มที่ท่านแสดงออกมา มันบ่งบอกถึงความสุขและความรักในงานอันยิ่งใหญ่ที่ท่านได้รับมอบหมาย

ท่านเล่าให้เราสองคนฟังว่า  ก่อนที่ท่านจะมารับตำแหน่งนี้  ท่านดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร  และเป็นผู้หนึ่งที่มีส่วนในการผลักดันให้ระบบ PMS ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

ภายหลังการเกษียณอายุราชการ  ด้วยข้อบังคับของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้ท่านต้องหมดวาระของการดำรงตำแหน่งบริหารด้วย  และเมื่อทางมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสถาบันทรัพยากรมนุษย์ ท่านจึงได้รับมอบภาระงานอันยิ่งใหญ่ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์แห่งนี้

ท่านเล่าให้ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่า "สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น"  เป็นสถาบัน HRD ที่มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับ แห่งแรกในประเทศไทย  ซึ่งกว่าที่สถาบันฯ จะได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้มีฐานะเป็นหน่วยงานในกำกับได้นั้น ท่านต้องใช้พลังอย่างมากในการทำให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า ท่านสามารถพัฒนาบุคลากรขอนแก่นให้มีศักยภาพเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้"

ท่าน ผอ.สถาบัน เล่าให้เราฟังว่า สาเหตุที่ทางสถาบันมีความจำเป็นจะต้องเป็นหน่วยงานในกำกับ เนื่องจากต้องการความคล่องตัวในการบริหารจัดการ รวมถึงเรื่องการจัดการงบประมาณ  หากหลายอย่างต้องมาติดขัดเพราะระเบียบกระทรวงการคลัง  งานหลายอย่างคงไม่ราบรื่น

 ท่านยกตัวอย่างให้เราเห็นชัด ๆ เช่น  ในการเชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง   หากเราเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากรได้เพียง ช.ม.ละ 600 บาท (ในกรณีคนใน) และ 1,200 บาท (ในกรณีคนนอก)  ใครที่ไหนเขาจะมา ซึ่งในประเด็นนี้ ดิฉันเห็นด้วยกับท่านเป็นอย่างยิ่ง  หลาย ๆ โครงการเจ้าหน้าที่ระดับเราต้องใช้พลังในการเจรจาต่อรองค่าตอบแทนวิทยากรเพื่อให้สอดรับกับระเบียบกระทรวงการคลัง  (อันนี้ผู้บริหารจะทราบหรือเปล่าน้อ)

เราใช้เวลาอยู่กับท่านผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จนมองดูเวลาอีกที เกือบหกโมงเย็นแล้ว  ก่อนกลับท่านยังได้กรุณาให้เราสามารถไปดูรูปแบบการจัดฝึกอบรมจริงของสถาบันของท่าน ซึ่งจะมีจัดอบรมในวันจันทร์หน้า ได้  ไว้จะนำมาเล่าให้ฟังนะคะ

 Sha8

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

สิ่งประทับใจในกิจกรรมที่ 3

การที่ทางสถาบันฯ ได้บุคคลที่รับผิดชอบด้านการวางระบบพัฒนาบุคลากร ซึ่งท่านมีส่วนวางระบบพร้อมทั้งกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ทำให้ท่านสามารถมองเห็นภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการจะไปถึงเป้าหมายในอนาคตได้อย่างชัดเจน 


ทำให้ท่านเห็นภาพของ ขอนแก่น Model ได้อย่างชัดเจน 

 

เมื่อยุทธศาสตร์ชัด,  มีระบบ PMS ที่ชัด ทำให้ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนาบุคลากรให้สอดรับกับ Competency ที่องค์กรต้องการ ,  การออกแบบหลักสูตรที่จะพัฒนาคน ๆ หนึ่ง ให้มีศักยภาพเพื่อไปให้ถึงยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ย่อมจะทำให้เห็นผลในเชิงประจักษ์ได้ไม่ยาก

ก่อนกลับดิฉันยังได้เย้าท่านเล่นว่า "ท่านน่าจะจัดอบรมหลักสูตร "การออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์หน่วยงาน"  รับรองว่า มีลูกค้าทั่วประเทศแน่ๆๆๆ

ขอบอกว่า เป็นอีกวันที่ประทับใจจริง ๆ ค่ะ

 

 

 

 

 

 

สร้าง: 10 มิถุนายน 2553 16:32 แก้ไข: 10 มิถุนายน 2553 23:14 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
Flowers
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

comment

มาตามอ่านครับ

มาแล้ว ตามมาอ่านแล้วนะคะ

บันทึกอีกนะคะ ขอบคุณคะ

*** อย่าลืมของฝากนะคะ

*** และฝากความระลึกถึงอาจารย์รังสรรค์ ด้วยนะคะ

น้องเม

หน้าม้ามาเร็วจัง

อิอิ

ตามมาดูรูปอีกรอบนะคะ

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 34.236.187.155
Message:  
Load Editor
   
Cancel or