นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

อ่าน: 2000
ความเห็น: 0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ. ตอนที่ 7 : กิจกรรม shadowing ของวันที่ 11 มิถุนายน 2553

เป็นอีกวันคุณภาพ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวันที่ 11  มิถุนายน  2553


วันนี้ เราได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นในเรื่องของการจัดทำรายงาน PMQA  โดยเน้นในหมวดที่ 5  การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

ซึ่งในวันนี้ เราได้รับเกียรติจาก รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ  รศ.ดร.พินิจ   หวังสมนึก

 

Shadowqa

รศ.ดร.พินิจ  หวังสมนึก  รองผู้อำนวยการสำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

ท่านรองผู้อำนวยการสำนักฯ ได้ให้กำลังใจในการเริ่มต้นทำ PMQA ของเรา  ท่านบอกว่าในปีแรก อย่าไปกังวลว่าจะต้องตอบให้ครบทุกข้อของ ADLI  อันไหนไม่มี ไม่ได้ทำ ก็ตอบ NO  ไม่จำเป็นจะต้องมาทำข้อมูลย้อนหลังเพื่อให้สามารถรายงานผลการดำเนินการได้

แต่ถ้าเราได้เขียนแผนปรับปรุง และได้มีการดำเนินการต่อในปีต่อไป  นั่นแหละคือเป้าหมายหลักของการทำ PMQA

การเขียนรายงานก็เช่นเดียวกัน  ท่านรองผอ. ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ในปีแรก  ๆ ของการเขียนรายงาน  บางครั้ง เราอาจยังมองไม่ออกว่า ผลการดำเนินงานข้อไหน เกี่ยวข้องกับรายงานหมวดไหน  แต่ถ้าเราได้มีการมาช่วยกันระดมความเห็น และช่วยกันนึกว่า ในแต่ละหัวข้อนั้น  หน่วยงานเราได้มีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวไปแล้วอย่างไรบ้าง  ก็พอจะทำให้มองเห็นภาพได้

นอกจากนี้ ท่านยังได้แนะนำเทคนิคพิเศษในการเขียนรายงานว่า  หากทำในรูปแบบของตาราง ก็จะทำให้เขียนออกมาได้ง่ายกว่าการเขียนในรูปแบบพรรณา  แต่เมื่อมีการพัฒนาการเขียนไปอีกระดับหนึ่งแล้ว  ค่อยเปลี่ยนรูปแบบการเขียนรายงานมาเป็นลักษณะเขียนบรรยาย

 

ดิฉันได้สอบถามถึงรูปแบบของการประเมินเพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับความผาสุกในด้านต่าง ๆ ว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไร  เนื่องจากทุกคณะ/หน่วยงาน แม้แต่ระดับกองต่าง ๆ ในสำนักงานอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต้องมีการจัดทำรายงานนี้่ด้วย

 

ซึ่งทาง รองผอ.สำนักฯ ได้บอกเราว่า  ไม่ว่าแบบฟอร์มใด ๆ ก็ตาม หากต้องมีการให้หน่วยงานให้ข้อมูล หรือจัดทำแบบประเมินต่าง ๆ เพื่อส่งรายงานผลให้หน่วยงานกลาง เพื่อให้สะดวกต่อคณะ/หน่วยงาน หน่วยงานกลาง  (หมายถึงสำนักประเมินฯ ) ต้องมีการจัดทำเป็นแบบฟอร์มกลาง  แล้วส่งให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการได้  โดยที่หน่วยงานกลาง ก็ยังได้ข้อมูลที่ต้องการครบถ้วน

 

 ทาง รอง ผอ.สำนักงานประเมินและประกันคุณภาพ  ยังได้ฝากความระลึกถึงมายัง รศ.นวลจิรา  ภัทรรังรอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ของ ม.อ.เราด้วย

 Shadowqa2

ภาพบรรยากาศการแลกเปลี่ยน

 


สิ่งที่ได้เรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้

ในการนำระบบใหม่ ๆ อะไรเข้ามาก็ตาม  หากหน่วยงานกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุน ได้มีการอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นให้แก่คณะ/หน่วยงาน  ก็จะทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น  การให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูล หรือจัดทำข้อมูลต่างๆ  ก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้น

สร้าง: 15 มิถุนายน 2553 08:09 แก้ไข: 15 มิถุนายน 2553 08:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ