นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

Page Visits: 2084
comment: 0

ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ก้าวใหม่เพื่อจุฬา. ตอนที่1

อยากรู้ จึงต้องมา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานมหกรรมคุณภาพในหัวข้อ "ก้าวเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ ก้าวใหม่เพื่อจุฬา" ซึ่งงานดังกล่าวได้ถูกเลื่อนมาแล้ว1ครั้ง เนื่องจากปัญหาอุทกภัย

 

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นการจุดประกายความคิดในการปรับปรุงให้การพัฒนางานประจำ เป็นเสมือนภารกิจหนึ่งที่ผู้ทำงานต้องมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเอง ด้วยตัวเอง ด้วยทีมงาน และมองไปถึงการแก้ปัญหาในลักษณะข้ามสายงาน ทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สร้างการทำงานเป็นทีม. จึงได้จัดให้มีงานมหกรรมคุณภาพนี้ขึ้น

 

ซึ่งในปีนี้ เป็นการจัดครั้งที่2 มีผู้ส่งโครงการเข้าร่วมถึง 216 โครงการ แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่

 

1.โครงการต่อยอดหรือขยายผลจากโครงการเดิม

 

2.โครงการใหม่ที่พัฒนาหน่วยงาน

 

3. โครงการข้ามสายงานหรือระหว่างหน่วยงาน cross function

 

4. โครงการ lean ของเครือข่ายวิชาชีพ

 

ซึ่งทางจุฬาฯ ได้มีการคัดเลือกโครงการรอบที่๑ ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ซึ่งพิจารณาจาก โครงการพัฒนางานที่มีความโดดเด่น และมีผลลัพธ์ต่อการพัฒนางานเชิงประจักษ์ ซึ่งผลงานที่ผ่านรอบแรก จะต้องมานำเสนอในรอบตัดสิน คือ วันที่ 16 กุมภาพันธ์2555

 

บรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้น เช้าวันนี้ได้รู้แน่ค่ะ ตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะ

Flowers
People who like this: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 anni, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

No Comment

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 3.239.192.241
Message:  
Load Editor
   
Cancel or