นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

Page Visits: 1512
comment: 4

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.ครั้งที่ 5 : เกริ่นนำ 1

บันทึกนี้ ขอท้าวความเป็นมาตั้งแต่ครั้งที่ 1 - 4 ก่อนนะคะ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำบันทึกข้ัอตกลงว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ. โดยมีกรอบระยะเวลาระหว่างวันที่ 25 กค. 53 - 24 ก.ค.56  และจากบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เกิดการประชุมระหว่างผู้บริหารและบุคลากรระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย แล้ว 4 ครั้ง  ซึ่งหัวข้อที่มีการ sharing ครบทั้ง 4 ครั้ง ได้แก่ ด้านการวิจัย และ ด้านการประกันคุณภาพ  ดังสรุปดังตารางข้างท้าย

created: 01 July 2013 10:07 Modified: 01 July 2013 10:22 [ Report Abuse ]
Flowers
People who like this: Ico24 DaDa, Ico24 Our Shangri-La, and 6 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

comment

Ico48
Our Shangri-La (Recent Activities)
01 July 2013 10:25
#89951

ได้เที่ยวหล่าวคุณแม่ยามฯ

อิอิอิ

เราเอง

ครั้งที่ 5 จะจัดที่ไหนครับ เพราะจัดดูแล้ว สลับกันเป็นเจ้าภาพมหาลัยละ 2 รอบเท่ากันเลย

 

"ใจสั่งมา"

ที่ภูเก็ตคร้า! ใครว่าเราเที่ยวเหนื่อยอิตาย..

Ico48
ทดแทน [IP: 171.6.63.204]
01 July 2013 21:11
#90004

ท้าวพูดไม่เพราะ อีกแล้ว 555

Comment on this Post

Name:
Email:
IP Address: 54.236.59.154
Message:  
Load Editor
   
Cancel or