นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

อ่าน: 1584
ความเห็น: 0

Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ

8 มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังเครือข่ายความร่วมมือสร้างมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สร้างบุคลากรคุณภาพรับการแข่งขันระดับโลก

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแซฟไฟร์ 103 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม กรุงเทพ   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล  อธิการบดี  ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ 8 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการจัดการความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ "นวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย" โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานลงนามความร่วมมือ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่

1.มหาวิทยาลัยมหิดล

2. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

7. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  และ

8. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

ซึ่งโครงการดังกล่าว สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ครั้งนี้ ถือเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของทั้ง 8 มหาวิทยาลัย ในการร่วมมือกันสร้างสุขให้แก่บุคคลากร และมุ่งสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่ พ.ย. 2556 – พ.ย. 2558

มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความร่วมมือระดับผู้บริหารสูงสุดใน 8 ภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ และบูรณาการการบริหารจัดการความสุขแก่ "นักจัดการความสุข" และสร้าง "นักสร้างสุของค์กร" ใน 8 ภาคีเครือข่ายฯ

โดยจะขยายผลไปยังมหาวิทยาลัยใกล้เคียง 8 มหาวิทยาลัย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์สุดท้ายคือ เพิ่มองค์กรสุขภาวะ ในประเภทมหาวิทยาลัยทุกภาคทั่วประเทศ ใน พ.ศ. 2559 

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2557 10:23 แก้ไข: 11 มิถุนายน 2557 10:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ