นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

อ่าน: 1028
ความเห็น: 0

Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 2 Implement สู่องค์กร

คณะ/หน่วยงาน พร้อมรับ นโยบาย

ภายหลังที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โดยท่านอธิการบดี  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในการเข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย"  ก็ได้นำเรื่องดังกล่าว มาหารือในที่ประชุมคณบดี  ในการพิจารณาการร่วมเป็นคณะ/หน่วยงาน นำร่อง ตามโครงการฯ ความร่วมมือดังกล่าว  ซึ่งหากคณะ/หน่วยงาน ใด ประสงค์จะเป็นหน่วยงานนำร่อง จะต้องมีการดำเนินการดังนี้

1. สำรวจความสุขบุคลากรในองค์กร โดยเก็บข้อมูลด้วย แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง   HAPPINOMETER แบบออนไลน์ จำนวน 2 รอบ   โดยในแต่ละรอบ ทางผู้รับผิดชอบโครงการ จะกำหนดช่วงเวลามาให้ทราบ

 2. จัดอบรมผู้ที่คณะ/หน่วยงาน มอบหมายให้เป็นนักสร้างสุของค์กร เข้ารับการอบรมให้ความรู้ในการเป็นนักสร้างสุของค์กร หน่วยงานละ 2 คน โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

 3.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้เรื่องการเขียนข้อเสนอโครงการแผนงาน ในการขอรับทุนเพื่อพัฒนาคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นหน่วยงานแห่งความสุข โดยทางมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่าย

4.ร่วมมือกันพัฒนาความสุขของบุคลากร ให้มีระดับความสุขอย่างน้อย 6 ใน 10 ของ คะแนนแห่งความสุข

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณบดีมีมติเห็นชอบในหลักการในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขดังกล่าว   ส่วนจะมีคณะ/หน่วยงานใดบ้าง ที่อาสาเป็นหน่วยงานนำร่อง  จะนำเรียนแจ้งในบันทึกถัดไปนะคะ

 

MOU มหาวิทยาลัยแห่งความสุข

 

แบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2557 12:45 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2557 16:08 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ทดแทน.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ