นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Network
Members · Following: 0 · Followed: 11

อ่าน: 1253
ความเห็น: 0

Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 3 รายชื่อคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่อง

32 หน่วยงาน อาสาเป็นหน่วยงานนำร่อง

หลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนคณะ/หน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในรอบแรก มีคณะ/หน่วยงาน แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 32  หน่วยงาน ดังนี้

วิทยาเขตหาดใหญ่

 1. สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่  (เข้าร่วมทุกกองในสำนักงานอธิการบดี)
 2. ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
 3. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ
 4. บัณฑิตวิทยาลัย
 5. สำนักวิจัยและพัฒนา
 6. คณะวิศวกรรมศาสตร์
 7. คณะวิทยาศาสตร์
 8. คณะวิทยาการจัดการ
 9. คณะทรัพยากรธรรมชาติ
 10. คณะเภสัชศาสตร์
 11. คณะพยาบาลศาสตร์
 12. คณะทันตแพทยศาสตร์
 13. คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 14. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
 15. คณะศิลปะศาสตร์
 16. คณะเศรษฐศาสตร์
 17. คณะการแพทย์แผนไทย

วิทยาเขตปัตตานี 

 1. สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี (กองธุรการ, กองอาคารฯ , กองกิจการนักศึกษา และกองแผนงาน)
 2. คณะรัฐศาสตร์
 3. คณะศึกษาศาสตร์
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 6. คณะวิทยาการสื่อสาร
 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
 8. คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี
 9. สำนักวิทยบริการ
 10. สำนักส่งเสริมและการสื่อสารต่อเนื่อง
 11. สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

 1. สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (กองการบริหารและพัฒนายุทธศาสตร์ และกองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา)
 2. คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาการจัดการ
 3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาเขตตรัง

 1. สำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตตรัง

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งรายชื่อหน่วยงานนำร่องดังกล่าว ไปยังผู้รับผิดชอบโครงการด้วยแล้ว

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2557 14:06 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2557 14:06 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.81.28.10
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ