นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1210
ความเห็น: 0

Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 4 : รายงานความคืบหน้าของโครงการ

็เริ่มขับเคลื่อนแล้ว

หลังจากที่ เราได้ข้อมูลแล้วว่า หน่วยงานไหนบ้าง ที่อาสาสมัครเป็นหน่วยงานนำร่องในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)  งานพัฒนาและฝึกอบรมในฐานะผู้ประสานงานโครงการ ของ ม.สงขลานครินทร์   ได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้

สิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

1. ได้นำส่งข้อมูลดังกล่าวให้ พร้อมทั้งอัตรากำลัง ให้กับผู้ประสานงานโครงการ ของ ม.มหิดล

2.  ผู้ประสานงานโครงการของ ม.มหิดล  ได้จัดส่งแบบสอบถามในส่วนของข้อคำถามทั่วไป เพื่อให้ทาง ม.อ.ปรับแก้ให้เข้ากับบริบทของ ม.อ.

3. มอ.ปรับแก้ข้อคำถามทั่วไป แล้วจัดส่ง ผู้ประสานงานโครงการ ของ ม.มหิดล

4. ม.อ.จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร นักสร้างสุของค์กร (ตัวคูณ)  ให้กับนักสร้างสุของค์กรของคณะหน่วยงานที่นำร่องเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2557 ณ ภูผาและลำธาร รีสอร์ท  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งในรอบแรกนี้ เราให้โควตาคณะ/หน่วยงาน ละ 1 ท่าน

สิ่งที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1.. ผู้ประสานงานโครงการ ของ ม.มหิดล อยู่ระหว่างจัดทำข้อคำถามให้อยู่ในระบบ Online

2.  เมื่อดำเนินการในข้อ 1 เสร็จแล้ว ทางผู้ประสานงานโครงการ ของ ม.มหิดล จะจัดส่ง Password เพื่อให้หน่วยงานสามารถเข้าไปป้อนข้อมูลแบบสำรวจความสุขด้วยตนเอง   HAPPINOMETER แบบออนไลน์ โดยจะกำหนดป้อนข้อมูลจำนวน 2 รอบ   โดยในแต่ละรอบ ทางผู้รับผิดชอบโครงการ จะกำหนดช่วงเวลามาให้ทราบ

3. เมื่อทางคณะ/หน่วยงาน นำร่อง เริ่มดำเนินการป้อนข้อมูลแบบสำรวจแล้ว ทางผู้รับผิดชอบโครงการของ ม.มหิดล จะรายงานสถิติให้ทราบเป็นรายสัปดาห์ว่าคณะ/หน่วยงานไหน มีการดำเนินการป้อนข้อมูลเข้าไปแล้วจำนวนกี่ฉบับ  คิดเป็นสัดส่วนในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยจำนวนเท่าไหร่

 

ทั้งนี้ เมื่อทาง ม.อ.ได้รับแจ้งช่วงเวลาในการเปิดระบบจากผู้รับผิดชอบโครงการจาก ม.มหิดลแล้ว จะมีหนังสือนำแจ้งการดำเนินการต่อไป ให้คณะ/หน่วยงาน  ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 28 กุมภาพันธ์ 2557 15:24 แก้ไข: 28 กุมภาพันธ์ 2557 15:24 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Our Shangri-La, Ico24 คนธรรมดา, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.205.93.2
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ