นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

อ่าน: 1379
ความเห็น: 0

รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ Happy University

มาแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอย

มีหลายหน่วยงานที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ Happy University สอบถามกันมามาก ถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ว่าหลังจากที่คณะ/หน่วยงาน แจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อย่างไรบ้าง

 

ขณะนี้ ทางผู้ประสานงาน Happy University ได้รับแจ้งข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล  ว่า ม.สงขลานครินทร์ จะต้องมีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 ออกคำสั่งแต่งตั้งนักจัดการความสุข ซึ่งได้แก่

  1. รองอธิการบดี
  2. ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

บทบาทหน้าที่

  1. ร่วมกับคณะบริหารจัดการความสุขของมหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินกระบวนการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสร้างสุข ระหว่าง 8 มหาวิทยาลัย
  2. เข้าร่วมประชุม/ การประสานงาน/ การถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิด และทำความเข้าใจกับกระบวนการสร้างสุขและอบรมนักสร้างสุข
  3. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการดูแลและติดตาม การบริหารจัดการความสุขในองค์กรของตนตลอดระยะเวลาของแผนงานฯ 3 ปี
  4. ประสานงานกับคณบดี/ผู้อำนวยการ ในแต่ละคณะ/สถานบัน ในการแต่งตั้งนักสร้างสุของค์กร

ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการออกคำสั่งดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 เมษายน 57

ขั้นตอนที่2 คณะ/หน่วยงาน ออกคำสั่งแต่งตั้งนักสร้างสุของค์กร ตามรายชื่อที่ทางคณะ/หน่วยงาน  เคยแจ้งมายังกองการเจ้าหน้าที่แล้ว

บทบาทหน้าที่

  1. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการเข้าร่วมอบรม “นักสร้างสุของค์กร”
  2. ดำเนินกิจกรรมสร้างสุขในองค์กร ทั้งกิจกรรมที่มีการดำเนินอยู่แล้ว หรือเป็นกิจกรรมใหม่ตามแผนของหน่วยงาน

ทั้งนี้  ทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีหนังสือแจ้งให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการออกคำสั่งแต่งตั้งดังกล่าว แล้วสำเนาส่งมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นข้อมูลด้วย

 

ขั้นตอนที่ 3 วัดความสุขด้วย HAPPINOMETER โดยมีการดำเนินการดังนี้

3.1 ผู้รับผิดชอบระบบของ ม.มหิดล ปรับแก้แบบสอบถาม ส่งกลับ ม.อ.ภายในวันศุกร์ที่ 4 เมย.57

3.2  ผู้ประสานงานโครงการ Happy University ของ มอ. ส่ง User name และ Password สำหรับ DEMO ให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ทดลองป้อนข้อมูลแบบสอบถามวัดความสุขแบบออนไลน์ กำหนดให้มีการทดลองระบบระหว่าง 8 – 12 เม.ย.57

3.3 ผู้ประสานงานโครงการ Happy University ของ มอ.ส่ง User name และ Password สำหรับใช้งานจริงให้หน่วยงานดำเนินการวัดความสุขบุคลากร ออนไลน์  กำหนดให้มีการป้อนข้อมูลจริงระหว่าง 17 – 30 เมย.57

ขณะนี้ ทาง ม.อ.กำลังรอแจ้ง confirm กลับเรื่องการแก้ไขระบบ จาก ม.มหิดลอยู่ค่ะ  แต่ยังไงจะพยายามดำเนินการในขั้นตอนที่ 3.2 และ 3.3 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิม

ขั้นตอนที่ 4 จัดอบรม R2H  โดยคณะบริหารจัดการความสุข ม.มหิดล ร่วมกับ ผู้ประสานงานโครงการ Happy univerisyt ม.อ.  มีการดำเนินการดังนี้

จะมีการดำเนินการจัดอบรมหลังวัดความสุขด้วย HAPPINOMETER โดยคณะบริหารจัดการความสุขจะอบรม R2H ให้แก่ นักสร้างสุข ของคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการ มหาวิทยาลัยแห่งความสุข  เป็นเวลา 2 - 3 วัน  

โดยทาง ม.อ.ได้เสนอให้มีการจัดภายในเดือนมิถุนายน 57 ทั้งนี้ ทางคณะบริหารจัดการความสุข ม.มหิดล จะมีการประชุมในเรื่องดังกล่าวในวันที่ 8 เมษายน 57  หากได้ผลการพิจารณาเป็นประการใด จะรีบเรียนนำแจ้งทันทีค่ะ

นี่คือตัวอย่างผลการประเมินการวัดความสุขรายบุคคล

 created: 05 April 2014 05:56 Modified: 05 April 2014 07:17 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ทดแทน, and 3 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 34.238.248.103
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ