นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

รัตติยา เขียวแป้น
Ico64
รัตติยา เขียวแป้น
บุคลากรชำนาญการ
งานพัฒนาและฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 11

(2) Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 เตรียมตัวทำใจ ก่อนเดินทางไปทัวร์ยุโรป ตอนที่ 1

หลังจากที่ทำใจยอมรับการที่ต้องล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า เป็นเวลา 12 ชั่วโมง ได้แล้ว ก็เร่งรีบศึกษาโปรแกรม และบริษัททัวร์ ที่จะเลือก โดยมีเงื่อนไขที่พิจารณา ใน 5ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้ 1. ขอเลือกการเดินทางโดยสายการบินไทย เนื่องจากจะได้ check trough จากห... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 23 April 2014 18:03 Modified: 23 April 2014 18:04 [ Report Abuse ]

(3) ขอนำแจ้งขั้นตอนการดำเนินการของหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University)

ตามบันทึกที่ มอ.028/ว 722 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2556 มหาวิทยาลัยฯ ได้เชิญชวนคณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ซึ่งมีคณะ/หน่วยงาน แจ้งยืนยันการเข้าร่วมโครงการนำร่องมหาวิทยาลัยแห่งความสุข จำนวนทั้งสิ้น 33 หน่วยงาน รายละเอียดตามเ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 10 April 2014 14:26 Modified: 11 April 2014 12:44 [ Report Abuse ]

(0) รายงานความคืบหน้าการเข้าร่วมโครงการ Happy University

มีหลายหน่วยงานที่แจ้งเข้าร่วมโครงการ Happy University สอบถามกันมามาก ถึงความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ว่าหลังจากที่คณะ/หน่วยงาน แจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการแล้ว จะต้องมีการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว อย่างไรบ้าง ขณะนี้ ทางผู้ประสานงาน ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 05 April 2014 05:56 Modified: 05 April 2014 07:17 [ Report Abuse ]

(4) Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 ตอนที่ 3 เมื่อกระเป๋าเดินทาง อยากไปเที่ยวประเทศอื่น (ตอนจบ)

เหมือนโชคจะเริ่มเข้าข้างดิฉัน ระหว่างที่เดินหาที่นั่งบนเครื่องบิน ได้ยินเสียงทักมาแต่ไกล แป๊ด ๆๆ อ้าว เพื่อนสนิทเรา ที่เป็นแอร์การบินไทยนี่เอง โชคดีจัง ได้นั่งเที่ยวบินเดียวกัน ด้วยความที่เครื่องที่นั่งวันนี้ เป็นเครื่องใหม่ ลำใหญ่มาก และที่นั่... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 27 March 2014 01:20 Modified: 27 March 2014 01:23 [ Report Abuse ]

(4) Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 ตอนที่ 2 เมื่อกระเป๋าเดินทาง อยากไปเที่ยวประเทศอื่น (ต่อ)

เมื่อได้รับแจ้งข่าวสารจากไกด์ ซึ่งดูเหมือนจะยุติการค้นหากระเป๋าให้แล้ว โดยบอกใหัเราไปเอาเรื่องกับต้นทางเองก้อแล้วกัน กัอมานั่งอึ้งสักพักใหญ่ แล้วประมวลเรื่องราวที่ผ่านมา แล้วก้อยอมรับว่ามันเป็นความผิดของเราจริงๆนั่นแหละ แต่ในฐานะที่ทำงานด้านพัฒนา... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 27 March 2014 00:29 Modified: 27 March 2014 00:29 [ Report Abuse ]

(2) Happy Family : ท่องยุโรป (อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส) 15 - 25 มีนาคม 57 ตอนที่ 1 เมื่อกระเป๋าเดินทาง อยากไปเที่ยวประเทศอื่น

ดิฉันและครอบครัว ตัดสินใจอยู่นานในการเลือกทริปยุโรปครั้งนี้ เหตุผลอันดับแรกเลยคือ กลัวการนั่งเครื่องบินเป็นเวลานาน ๆ เพราะการเดินทางครั้งนี้ จะเป็นการเดินโดยเครื่องบินที่ไกลมากครั้งแรกของครอบครัวเรา เพราะใช้เวลาเดินทางถึงเกือบ 12 ชั่วโมง เมื่อทำใจ... more »
Sections: PSU.Quality Work Life
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 26 March 2014 23:03 Modified: 26 March 2014 23:26 [ Report Abuse ]

(0) Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 4 : รายงานความคืบหน้าของโครงการ

หลังจากที่ เราได้ข้อมูลแล้วว่า หน่วยงานไหนบ้าง ที่อาสาสมัครเป็นหน่วยงานนำร่องในการเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข (Happy University) งานพัฒนาและฝึกอบรมในฐานะผู้ประสานงานโครงการ ของ ม.สงขลานครินทร์ ได้มีการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 28 Febuary 2014 15:24 Modified: 28 Febuary 2014 15:24 [ Report Abuse ]

(0) Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 3 รายชื่อคณะ/หน่วยงาน ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่อง

หลังจากที่มหาวิทยาลัยฯ ได้มีหนังสือเชิญชวนคณะ/หน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมเป็นหน่วยงานนำร่องตามโครงการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข ในรอบแรก มีคณะ/หน่วยงาน แจ้งความจำนงในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 32 หน่วยงาน ดังนี้ วิทยาเขตหาดใหญ่ สำนักงานอธิการบดี ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 27 Febuary 2014 14:06 Modified: 27 Febuary 2014 14:06 [ Report Abuse ]

(0) Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 2 Implement สู่องค์กร

ภายหลังที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยท่านอธิการบดี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในการเข้าร่วมโครงการ "นวัตกรรมจัดการสร้างสุข: บูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย" ก็ได... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 27 Febuary 2014 12:45 Modified: 28 Febuary 2014 16:08 [ Report Abuse ]

(0) Happy University แผนงานการบูรณาการมหาวิทยาลัยแห่งความสุข สู่องค์กรสุขภาวะแห่งประเทศไทย ตอนที่ 1 ความเป็นมาของโครงการ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องแซฟไฟร์ 103 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม กรุงเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดี ได้ร่วมลงนามความร่วมมือ 8 ภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อบูรณาการจัดการความสุขสู่องค์กรสุขภาวะแห่งประ... more »
By รัตติยา เขียวแป้น   created: 27 Febuary 2014 10:23 Modified: 11 June 2014 10:08 [ Report Abuse ]