นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(1) เล่าเรื่อง:บรรยากาศอบรมหลักสูตรพื้นฐานการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางเคมี

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ได้จัดหลักสูตรอบรมหลักสูตรพื้นฐานการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางเคมี หลักสูตรถือว่าเป็นหลักสูตรแรกของวิทยากร เป็นหลักสูตรชิมลางว่าจะมีผู้สนใจเข้าอบรมหรือไม่ เราเปิดรับจำนวนจำกัด 10 คนด้วยเหตุผลว่าเราจะได้ดูแลผ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 21 พฤษภาคม 2560 14:05 แก้ไข: 21 พฤษภาคม 2560 14:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ตอนที่ 2 Tandem Mass Spectrometry

ตอนที่ 2 Tandem Mass Spectrometry Tandem mass spectrometry in space instruments จะเป็นการต่อพ่วงของเครื่อง Mass Analyser 2 ชนิด อาจจะเป็น Mass analyser ชนิดเดียวกันเช่น Triple-Quadrupoles (QqQ) หรืออาจจะเป็น Mass Analyser ต่างชนิดกัน เช่น Quadrup... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 06 มีนาคม 2560 09:24 แก้ไข: 06 มีนาคม 2560 09:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (0) การจัดการสารเคมี

ทำความรู้จักกับสัญลักษณ์ซึ่งกำหนดและรักษามาตรฐานโดย สมาคมป้องกันอัคคีภัยแห่งชาติ (National Fire Protection Association) ของสหรัฐอเมริกา - สีแดง บ่งชี้ถึง อันตรายของความไวไฟ - สีน้ำเงิน บ่งชี้ถึง อันตรายต่อสุขภาพ - สีเหลือง บ่งชี้ถึง ความว่องไ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 27 กุมภาพันธ์ 2560 08:38 แก้ไข: 27 กุมภาพันธ์ 2560 08:39 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS

ช่วงนี้ทางศูนย์เครื่องมือฯกำลังเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินเกี่ยวกับ มาตรฐานอุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก 2677-2558) ซึ่งการจัดการสารเคมีเป็นหนึ่งหัวข้อที่จะต้องเตรียมการ จัดเก็บสารเคมีต้องจัดเก... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 20 กุมภาพันธ์ 2560 08:16 แก้ไข: 20 กุมภาพันธ์ 2560 08:17 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Fuel dilution

อาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องใหม่ให้เรียนรู้จากความต้องการของลูกค้า เรื่อง Fuel dilution สามารถทดสอบได้หรือไม เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกัน เคยทดสอบแต่การปนเปื้อนของน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันเชื้อเพลิงการบิน ก่อนอื่นดูกันก่อนว่า Fuel dilution คืออะไร? Fuel di... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 06 กุมภาพันธ์ 2560 09:19 แก้ไข: 06 กุมภาพันธ์ 2560 09:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) Method performance characteristics#(Selectivity / Specificity)

Method performance characteristics มาดูความหมายของความจำเพาะ 1. ความจำเพาะ (Selectivity / Specificity) ความจำเพาะของวิธีทดสอบ เป็นคุณลักษณะที่แสดงความสามารถของวิธีที่จะตรวจวัด /ทดสอบได้อย่างมีความแม่น ความเที่ยง และความไม่แน่นอนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 23 มกราคม 2560 09:02 แก้ไข: 23 มกราคม 2560 09:03 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การพิจารณาพารามิเตอร์สำหรับการทำ Method Validation

บันทึกที่ผ่านมาได้กล่าวถึง Key Performance Characteristics for Method Validation ซึ่งประกอบด้วย http://portal.psu.ac.th/blog/pan3/42878 1. Selectivity 2. Limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) 3. Working range 4. Analytic... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 16 มกราคม 2560 08:51 แก้ไข: 16 มกราคม 2560 08:53 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) Tandem Mass Spectrometry

Tandem mass spectrometry (MS/MS) ปีหน้าฟ้าเดิมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรให้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหลายเครื่องสองในนั้นคือ LC-MS-MS และ GC-MS-MS ก่อนเครื่องจะเข้ามาติดตั้ง เรามาทำความรู้จักกันคร่าวๆกับเครื่องชนิดนี้กันก่อน แ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 19 ธันวาคม 2559 09:22 แก้ไข: 19 ธันวาคม 2559 09:22 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) มอก. 2677-2558:ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี

เมื่อวันพุธ 23-11-2559 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี (มอก. 2677-2558... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 28 พฤศจิกายน 2559 10:06 แก้ไข: 29 พฤศจิกายน 2559 13:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 2

ต่อจากบันทึก การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 1จากบันทึกก http://share.psu.ac.th/blog/pan3/42831 ห้องปฏิบัติการจะต้องทำการ validate/revalidate วิธีทดสอบ เมื่อ 1. วิธีทดสอบที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ (New method... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 21 พฤศจิกายน 2559 08:32 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2559 08:36 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]