นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 757
ความเห็น: 0

การรายงานผลค่าความไม่แน่นอน

Uncertainty: การรายงานผล (Reporting Results)

จากบันทึกก่อนหน้านี้ http://share.psu.ac.th/blog/pan3/42664 เป็นเรื่องของค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบต่างๆ หลังจากคำนวณค่า uncertainty ได้แล้ว มาดูวิธีการรายงานผลกันค่ะ

การรายงานผล (Reporting Results)

ISO ได้แนะนำให้รายงานผลในรูปแบบ

“x (หน่วย) ค่าความไม่แน่นอนที่รายงานเป็นค่าความไม่แน่นอนขยายที่ใช้ coverage factor เท่ากับ 2 ซึ่งให้ระดับความเชื่อมั่นที่ประมาณ 95%”

รายงานที่สมบรูณ์ควรประกอบด้วย:

-         คำบรรยายของวิธีที่ใช้เพื่อคำนวณผลการวัดและค่าความไม่แน่นอน

-         ค่าและแหล่งของค่าแก้ทั้งหมด รวมถึงค่าคงที่ต่างๆ

-         ระบุองค์ประกอบของค่าความไม่แน่นอนพร้อมรายละเอียดว่าถูกประมาณค่าอย่างไร

 เมื่อคำนวณค่า expand uncertainty ได้แล้วรายงานผลในรูป

  •  ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
  • จำนวนเลขนัยสำคัญของค่าความไม่แน่นอนต้องไม่เกิน
  • ปัดผลการทดสอบเฉลี่ยให้เท่ากับทศนิยมตำแหน่งสุดท้ายของค่าความไม่แน่นอน

การรายงานความสอบกลับได้และค่าความไม่แน่นอน 

สามารถสอบกลับได้ถึงหน่าย SI

การวัดสามารถสอบกลับได้ไปยังหน่วย SI โดยผ่าน reference

“การประมาณค่าความไม่แน่นอนเป็นไปตาม ISO GUM และเป็นการประมาณแบบ full/high/approximate ที่ขึ้นกับ in-house method validation /inter-laboratory trials เป็นต้น (ตามความเหมาะสม)”

Empirical methods

“ผลการวัดสามารถสอบกลับได้ไปยังวิธี แม้ว่ารายงานผลการวัดอยู่ในหน่วย SI ผลการวัดนั้นไม่สามารถสอบกลับได้อย่างสมบรูณ์ไปยังหน่วย SI และอาจมีผลกระทบจากค่าความเอนเอียงที่ไม่ได้ศึกษาอยู่เมื่อเทียบกับ SI”

“การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดเป็นไปตาม ISO GUM ที่สอดคล้องกับวิธีที่ระบุ”

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2559 07:24 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2559 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ดำขำ, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ