นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 960
ความเห็น: 0

การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 1

สำหรับห้องปฏิบัติการใดที่ต้องการขอการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ

หลังจากได้สรุปเรื่องการะประมาณค่าความไม่แน่นอนเสร็จไปแล้ว บันทึกนี้มาดูการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีกันค่ะ

การวัดคือกระบวนการกระทำซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหาปริมาณ  (Measurement is a set of operation having the object of determining a value of a quantity) โดยผลที่ได้จากการวัดประกอบไปด้วยตัวเลขและหน่วยรวมทั้งค่าความไม่แน่นอน (Number and unit including an uncertainty)

ข้อกำหนดของ ISO/IEC 17025/IEC ข้อ 5.4.2 ระบุว่า

ห้องปฏิบัติการต้องเลือกใช้วิธีการทดสอบที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าและเหมาะสมกับตัวอย่างที่จะทดสอบ

(“The laboratory shall use test and/or calibration methods, including methods for sampling, which meet the needs of the customer and while are appropriate for the test and/or calibration in undertakes…”

“When the customer does not specify the method to be used, the laboratory shall select appropriate methods”)

ISO/IEC 17025 ข้อ 5.4.4 ระบุว่า

กรณีที่จำเป็นต้องใช้วิธีทดสอบซึ่งไม่ครอบคลุมตามวิธีมาตรฐาน วิธีดังกล่าวต้องได้รับการตรวจสอบความใช้ได้ตามความเหมาะสมก่อนนำไปใช้ (The method developed shall have been validated appropriately before use)

Validation ประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบเพื่อดูว่า

- วิธีทดสอบที่ใช้ให้ผลตอบสนองต่อสารที่ต้องการทดสอบอย่างไร

- วิธีการทดสอบที่ใช้นั้นสามารถให้ผลการทดสอบที่ค่า trueness,  detection limits และ uncertainty ตามที่ต้องการ

- ความสัมพันธ์ของปริมาณสารกับการตอบสนองของ เครื่องมือเป็นเชิงเส้น

- การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีทดสอบจะบอกให้ทราบว่าวิธีทดสอบจะตอบสนองต่อตัวอย่างของเราอย่างไร ภายใต้สภาวะ   การทดสอบและเครื่องมือที่มีอยู่

- วิธีทดสอบที่เลือกใช้นั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นวิธีที่ให้ผลการทดสอบที่ดีที่สุดแต่จะต้องให้ผลการทดสอบที่ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า

คำนิยามของ การทวนสอบความใช้ได้ (Verification) ของวิธีเพื่อยืนยันความเป็นไปตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในวิธีทดสอบ

 กฎ 6 ข้อของ Valid Analytical Measurement

1. Work to an agreed customer requirement   (ทำตามความต้องการของลูกค้า)

2. Use validated methods and calibrated equipment (ใช้วิธีทดสอบที่ได้รับการตรวจสอบความใช้ได้และใช้เครื่องมือที่ผ่านการ calibrated แล้ว

3.Staffs are qualified and competent  (ผู้วิเคราะห์มีความสามารถพอเพียง)

4. Participate in independent assessments of technical performance (มีการเข้าร่วมการประเมินความสามารถเชิงเทคนิค)

5. Use sound quality assurance and quality control practices (มีระบบประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพที่ดี)

6. Ensure comparability with measurements made in other laboratories (ผลการวัดสามารถเปรียบเทียบผลของห้องปฏิบัติการอื่นๆ นั่นคือผลการวัดมี        metrological traceability

สำหรับห้องปฏิบัติการใดที่ต้องการขอการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการลองนำไปประยุกต์ใช้ดูนะคะ 

หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2559 08:38 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2559 08:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 ดำขำ, Ico24 บิวตี้, และ Ico24 โอ๋-อโณ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.98.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ