นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 944
ความเห็น: 1

Method performance characteristics#(Selectivity / Specificity)

ความจำเพาะ (Selectivity / Specificity)

Method performance characteristics

มาดูความหมายของความจำเพาะ

1. ความจำเพาะ (Selectivity / Specificity)
ความจำเพาะของวิธีทดสอบ เป็นคุณลักษณะที่แสดงความสามารถของวิธีที่จะตรวจวัด /ทดสอบได้อย่างมีความแม่น ความเที่ยง และความไม่แน่นอนอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับ โดยมีสารรบกวน จากสารอื่น (interference) เจือปนอยู่ หรือ ความสามารถของวิธีที่จะตรวจวัดได้เฉพาะสิ่งที่ต้องการตรวจวัดโดยไม่มีการรบกวนจากสารอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายกัน หากวิธีสามารถทดสอบได้โดยไม่มีการ
รบกวนจากสารเจือปนทุกระดับ แสดงว่าวิธีนั้นมีความจำเพาะสูง เช่น การทดสอบด้วยเครื่อง chromatograph หรือ mass spectrometer จะมีความจำเพาะสูง ในขณะที่การทดสอบด้วยเทคนิคทางการ ในขณะที่เทคนิคการวัดสี (colorimetric technics) จะมีความจำเพาะค่อนข้างน้อย เนื่องจากมีโอกาสที่สารรบกวนจะเกิดสีร่วมด้วย

Sections: บริการวิชาการ
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 23 January 2017 09:02 Modified: 23 January 2017 09:03 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 ดำขำ.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
v bucks [IP: 223.181.123.141]
28 July 2020 18:56
#113459

Look at the here latest amazing blog online here play nline here latest vbuck generator so hurry start it join online and getting to be a great score

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.207.108.191
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ