นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เล่าเรื่อง:บรรยากาศอบรมหลักสูตรพื้นฐานการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางเคมี 1140 1
ตอนที่ 2 Tandem Mass Spectrometry 1231 0
การจัดการสารเคมี [R] 4 0
สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS 6738 1
Fuel dilution 1319 1
Method performance characteristics#(Selectivity / Specificity) 1051 1
การพิจารณาพารามิเตอร์สำหรับการทำ Method Validation 1140 1
Tandem Mass Spectrometry 1234 0
มอก. 2677-2558:ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1819 1
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 2 1701 1
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 1 1063 0
การรายงานผลค่าความไม่แน่นอน 832 0
ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบต่างๆ 1422 0
ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 982 0
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 1054 2
การประมาณค่าความไม่แน่นอน 1530 1
ตอนที่ 3: บทส่งท้าย การเรียนรู้จากข้างในตน 893 2
ตอนที่ 2: ใช้ชีวิตแบบ slow life เพื่อเรียนรู้จากข้างในตน 759 1
ตอนที่ 1: อารัมภบท.....ออกเดินทางไปเรียนรู้จากข้างในตน 1103 5
ธรรมชาติรักษา 1710 2
กรดไหลย้อน โรคใกล้ตัว 2563 8
เมื่อรู้ว่าต้องสูญเสียสิ่งสำคัญ.....แล้วจะทำอย่างไร 2238 4
เมื่อนำเทอร์โมมิเตอร์แบบ Total Immersion มาใช้งานเป็น Partial Immersion 3223 3
Thermometer_Immersion 6526 2
เรื่องไม่ง่ายของ เทอร์โมมิเตอร์ 17968 5
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 3) 2073 2
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 2) 7415 2
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 1) 1982 3
Uncertainty และ Error แตกต่างกันอย่างไร 5480 2
วิธีทดสอบน้ำผึ้ง 10821 7
น้ำผึ้งแท้หรือน้ำผึ้งปลอม 24019 13
การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ 6440 9