นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เล่าเรื่อง:บรรยากาศอบรมหลักสูตรพื้นฐานการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางเคมี 924 0
ตอนที่ 2 Tandem Mass Spectrometry 919 0
การจัดการสารเคมี [R] 4 0
สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS 5539 0
Fuel dilution 1070 0
Method performance characteristics#(Selectivity / Specificity) 842 0
การพิจารณาพารามิเตอร์สำหรับการทำ Method Validation 900 0
Tandem Mass Spectrometry 873 0
มอก. 2677-2558:ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1460 0
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 2 1336 0
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 1 855 0
การรายงานผลค่าความไม่แน่นอน 680 0
ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบต่างๆ 1206 0
ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 828 0
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 852 2
การประมาณค่าความไม่แน่นอน 1100 0
ตอนที่ 3: บทส่งท้าย การเรียนรู้จากข้างในตน 735 2
ตอนที่ 2: ใช้ชีวิตแบบ slow life เพื่อเรียนรู้จากข้างในตน 614 1
ตอนที่ 1: อารัมภบท.....ออกเดินทางไปเรียนรู้จากข้างในตน 897 5
ธรรมชาติรักษา 1565 2
กรดไหลย้อน โรคใกล้ตัว 2391 8
เมื่อรู้ว่าต้องสูญเสียสิ่งสำคัญ.....แล้วจะทำอย่างไร 2075 4
เมื่อนำเทอร์โมมิเตอร์แบบ Total Immersion มาใช้งานเป็น Partial Immersion 3007 3
Thermometer_Immersion 6165 2
เรื่องไม่ง่ายของ เทอร์โมมิเตอร์ 17645 5
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 3) 1908 2
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 2) 7262 2
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 1) 1840 3
Uncertainty และ Error แตกต่างกันอย่างไร 5157 2
วิธีทดสอบน้ำผึ้ง 10653 7
น้ำผึ้งแท้หรือน้ำผึ้งปลอม 23820 13
การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ 6254 9