นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เล่าเรื่อง:บรรยากาศอบรมหลักสูตรพื้นฐานการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางเคมี 949 0
ตอนที่ 2 Tandem Mass Spectrometry 971 0
การจัดการสารเคมี [R] 4 0
สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS 5729 0
Fuel dilution 1108 0
Method performance characteristics#(Selectivity / Specificity) 861 0
การพิจารณาพารามิเตอร์สำหรับการทำ Method Validation 931 0
Tandem Mass Spectrometry 940 0
มอก. 2677-2558:ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1549 1
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 2 1386 0
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 1 886 0
การรายงานผลค่าความไม่แน่นอน 702 0
ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบต่างๆ 1232 0
ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 847 0
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 874 2
การประมาณค่าความไม่แน่นอน 1135 0
ตอนที่ 3: บทส่งท้าย การเรียนรู้จากข้างในตน 751 2
ตอนที่ 2: ใช้ชีวิตแบบ slow life เพื่อเรียนรู้จากข้างในตน 628 1
ตอนที่ 1: อารัมภบท.....ออกเดินทางไปเรียนรู้จากข้างในตน 919 5
ธรรมชาติรักษา 1576 2
กรดไหลย้อน โรคใกล้ตัว 2408 8
เมื่อรู้ว่าต้องสูญเสียสิ่งสำคัญ.....แล้วจะทำอย่างไร 2087 4
เมื่อนำเทอร์โมมิเตอร์แบบ Total Immersion มาใช้งานเป็น Partial Immersion 3036 3
Thermometer_Immersion 6211 2
เรื่องไม่ง่ายของ เทอร์โมมิเตอร์ 17695 5
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 3) 1924 2
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 2) 7272 2
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 1) 1851 3
Uncertainty และ Error แตกต่างกันอย่างไร 5199 2
วิธีทดสอบน้ำผึ้ง 10666 7
น้ำผึ้งแท้หรือน้ำผึ้งปลอม 23849 13
การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ 6281 9