นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 32 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
เล่าเรื่อง:บรรยากาศอบรมหลักสูตรพื้นฐานการประมาณค่าความไม่แน่นอนในการวัดทางเคมี 1037 1
ตอนที่ 2 Tandem Mass Spectrometry 1072 0
การจัดการสารเคมี [R] 4 0
สัญลักษณ์แสดงอันตรายของสารเคมีตามระบบ GHS 6174 1
Fuel dilution 1180 1
Method performance characteristics#(Selectivity / Specificity) 949 1
การพิจารณาพารามิเตอร์สำหรับการทำ Method Validation 1019 1
Tandem Mass Spectrometry 1052 0
มอก. 2677-2558:ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี 1693 1
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 2 1529 1
การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 1 964 0
การรายงานผลค่าความไม่แน่นอน 758 0
ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบต่างๆ 1321 0
ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 896 0
การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด 954 2
การประมาณค่าความไม่แน่นอน 1256 0
ตอนที่ 3: บทส่งท้าย การเรียนรู้จากข้างในตน 813 2
ตอนที่ 2: ใช้ชีวิตแบบ slow life เพื่อเรียนรู้จากข้างในตน 683 1
ตอนที่ 1: อารัมภบท.....ออกเดินทางไปเรียนรู้จากข้างในตน 1002 5
ธรรมชาติรักษา 1637 2
กรดไหลย้อน โรคใกล้ตัว 2475 8
เมื่อรู้ว่าต้องสูญเสียสิ่งสำคัญ.....แล้วจะทำอย่างไร 2151 4
เมื่อนำเทอร์โมมิเตอร์แบบ Total Immersion มาใช้งานเป็น Partial Immersion 3121 3
Thermometer_Immersion 6338 2
เรื่องไม่ง่ายของ เทอร์โมมิเตอร์ 17798 5
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 3) 1986 2
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 2) 7329 2
กว่าจะเป็นดาว (ตอนที่ 1) 1892 3
Uncertainty และ Error แตกต่างกันอย่างไร 5304 2
วิธีทดสอบน้ำผึ้ง 10736 7
น้ำผึ้งแท้หรือน้ำผึ้งปลอม 23914 13
การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ 6346 9