นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(0) การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวัดทางเคมี (Analytical Method Validation) ตอนที่ 1

หลังจากได้สรุปเรื่องการะประมาณค่าความไม่แน่นอนเสร็จไปแล้ว บันทึกนี้มาดูการตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีกันค่ะ การวัดคือกระบวนการกระทำซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อหาปริมาณ (Measurement is a set of operation having the object of determining a value of a quantit... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 14 พฤศจิกายน 2559 08:38 แก้ไข: 21 พฤศจิกายน 2559 08:35 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การรายงานผลค่าความไม่แน่นอน

จากบันทึกก่อนหน้านี้ http://share.psu.ac.th/blog/pan3/42664 เป็นเรื่องของค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบต่างๆ หลังจากคำนวณค่า uncertainty ได้แล้ว มาดูวิธีการรายงานผลกันค่ะ การรายงานผล (Reporting Results) ISO ได้แนะนำให้รายงานผลในรูปแบบ &ldquo... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 07 พฤศจิกายน 2559 07:24 แก้ไข: 10 พฤศจิกายน 2559 11:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบต่างๆ

ต่อจากบันทึก ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด http://share.psu.ac.th/blog/pan3/42624 1. ค่าความไม่แน่นอนที่มีการกระจายแบบสี่เหลี่ยม (Rectangular distribution) เป็นรูปแบบการกระจายที่มีความน่าจะเป็นของทุกๆค่าที่มีโอกาสเกิดขึ้นเท่าๆกั... มีต่อ »
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 17 ตุลาคม 2559 08:46 แก้ไข: 20 ตุลาคม 2559 09:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) ขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ต่อจากเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด http://share.psu.ac.th/blog/pan3/42578 การประมาณค่าความไม่แน่นอนตาม EURACHEM ได้กำหนดขั้นตอนในการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดดังนี้ 1. Specify measurand 2. Identify source of uncertainty 3.... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 10 ตุลาคม 2559 08:30 แก้ไข: 10 ตุลาคม 2559 22:13 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

ต่อจากบันทึกที่แล้ว http://share.psu.ac.th/blog/pan3/42518 Q: ทำไมเราต้องคำนวณค่าความไม่แน่นอนของการวัด? A: เพราะ 1. ค่าความไม่แน่นอนของการวัดบ่งบอกถึงคุณภาพของการวัดด้านมาตรวิทยาของการวัด 2. เป็นการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับกระบวนการวัด 3. ห้อง... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 04 ตุลาคม 2559 07:28 แก้ไข: 04 ตุลาคม 2559 13:29 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(0) การประมาณค่าความไม่แน่นอน

เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผู้หญิงตัวเล็กคนนี้ รับโอกาสจากศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ให้ไป upgrade ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง "การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดในการวิเคราะห์ทางเคมี" และ "การตรวจสอบความใช้ได้ในการวิเคราะห์ทางเคมี" ที่สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาต... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 27 กันยายน 2559 00:00 แก้ไข: 27 กันยายน 2559 00:40 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ตอนที่ 3: บทส่งท้าย การเรียนรู้จากข้างในตน

ตอนที่ 3: บทสุดท้าย การเรียนรู้จากข้างในตน เดินทางมาถึงบทสุดท้ายละคะ สิ่งที่อยากจะเขียนในตอนนี้คือ ได้อะไรจากกิจกรรมในครั้งนี้ อยากจะบอกว่าได้หลายๆอย่าง ได้ทั้งความรู้ ได้ความสุข ได้ฝึกการรับรู้ อารมณ์ของเราให้ชัดเจนขึ้น ได้รู้จักการเรียนรู้การ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 19 มกราคม 2559 18:20 แก้ไข: 20 มกราคม 2559 12:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ตอนที่ 2: ใช้ชีวิตแบบ slow life เพื่อเรียนรู้จากข้างในตน

ตอนที่ 2: ใช้ชีวิตแบบ slow life เพื่อเรียนรู้จากข้างในตน มาต่อกันตอนที่ 2 ค่ะ สำหรับ workshop การเรียนรู้จากข้างในตน วันแรก ท่านรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ นพ. บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา กล่าวเปิดงานค่ะ มีหลายประโยคที่ท่านได้กล่าวได้ แต่ประ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 18 มกราคม 2559 08:19 แก้ไข: 19 มกราคม 2559 22:26 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) ตอนที่ 1: อารัมภบท.....ออกเดินทางไปเรียนรู้จากข้างในตน

ตอนที่1: อารัมภบท....ออกเดินทางไปเรียนรู้จากข้างในตน ช่วงนี้ไอ้ตัวเล็กยังคงอยู่กับการอบรม และ training อบรมทั้งภายนอกและภายในถ้าเห็นว่าผิวคล้ำไปบ้างก็เพราะยังอบอยู่ 555 และเมื่อวันที่ 12-15 มกราคม ที่ผ่านมา ได้รับโอกาสให้เข้าร่วม workshop ในหัว... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: PSU.Quality Work Life
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 17 มกราคม 2559 04:19 แก้ไข: 19 มกราคม 2559 22:27 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ธรรมชาติรักษา

หัวจดเท้ารักษาเองได้ก่อนไปหาหมอ๑. ไขมันในเลือดสูง แทนที่จะหายามากินให้ปวดหัว ตับพังก็หากระเทียมสดมากินสักวันละ ๑๐ กลีบกับกินหอมหัวใหญ่สดวันละครึ่งหัว๒. ปวดหัว ให้หาผักคะน้าหรือปวยเล้ง (แมกนีเซียม) กินวันละ ๕ ขีดและกินปลาทูอีกวันละ ๒ ตัว (น้ำมันปลา... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย ผู้หญิงตัวเล็ก   สร้าง: 08 กรกฎาคม 2553 23:15 แก้ไข: 08 กรกฎาคม 2553 23:28 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]