นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

(3) อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษา

ภาควิชาการจัดการศัตรูพืชจัดโครงการอาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาป.ตรี ภาควิชาฯ ครั้งที่ 1/2555 ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 260 อาคาร 2 ตึกคณะทรัพยากรธรรมชาติเวลา 8.30-13.00 น. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดง ความคิดเห็นข้อเสนอแนะปัญห... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: กิจการนักศึกษา - การดูแลนักศึกษา
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ   สร้าง: 31 พฤษภาคม 2555 13:09 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2555 15:47 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(7) ภาพบรรยากาศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ในงานวิจัย

ด้วยภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่าง ๆ ในงานวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยมี รศ.ดร.อนุชิตชินาจริยวงศ์ เป็นวิทยาก... มีต่อ »
โดย ปัทมพร อินสุวรรโณ   สร้าง: 15 มีนาคม 2554 15:58 แก้ไข: 03 มิถุนายน 2555 15:49 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]