นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2093
ความเห็น: 4

Team Effectiveness

ทีมเป็นกลุมคนที่เห็นร่วมกันและอยากทํางานให้เกิดผลจริงด้วยการใช้ความถนัดความเก่งที่ไม่เหมือนกันให้เกิดพลังที่ใหญ่กว่าทํางานเดี่ยวๆ

กฏการสร้างทีม

ก่อนอื่น สร้าง ความรู้สึกต้องการ/ความอยากและศรัทธาให้ได้ก่อน สิ่งนี้เป็นไฟสําคัญโดยเฉพาะเมื่อหมดแรง มีเชื้อไฟนี้อยู่ก็จะสู้สู้ จนสําเร็จได้ ทั้งที่ไม่น่าจะสําเร็จ

1. อ่านคนให้เป็น ทําความเข้าใจว่าคนเราเกิดมาไม่เหมือนกัน เลือกคนที่มี self criticism คือรู้จักวินัจฉัยตัวเองมาเป็นทีม ไม่ใช่ใครก็ได้ แต่หากเลือกไม่ได้ พยายามวางแผนทํางานคู่โดยคนหนึ่งมีคุณสมบัตินั้น จะสอนเพื่อนได้

2. สื่อชัดเจนถึงวัตถุประสงค์ ให้โอกาศคนทุกคนออกความเห็น และเห็นวิสัยทัศน์เป็นหนึ่งเดียว คือ shared vision หากไม่ได้ตรงนี้ อย่าหวังว่าการทํางานจะลุล่วงไปด้วยดี

3. กําหนดกลยุทธ์และแผนร่วมกัน ทุกคนมีส่วนร่วม สร้างความเป็นหนึ่งและให้กําลังใจ และสร้างความพิเศษของทีมให้เกิดขวัญกําลังใจ

4. หาทรัพยากรเพียงพอให้ทํางานได้ ถ้าต้องการให้ดีเลิศพิจารณาให้ทุนเพิ่มเมื่อแสดงผลสําเร็จต่อเนื่อง

5. ตั้ง SMART objectives.  เขียนให้มีสิ่งเหล่านี้อยู่ใน ภาระงาน คืองานที่มอบหมายต้อง S. Specific; M. Measurable;    A  Actionable; R. Realistic; T. Time bound

เลือกภาระงานและชึ้แจงบทบาท ว่าใครรับผิดชอบอะไร การสื่อสารทําอย่างไรเมื่อไหร่ โดยเฉพาะหัวหน้าทีม ภาระงานของทีมและส่วนบุคคล

6. อย่าลืมเน้นทีม สร้างความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในทีมและเครือข่ายของทีม

7. ทําให้รู้สึกว่าเราอยู่ในเรือลําเดียวกัน sink or swim together

8. Reward ผลงานที่ดี

9. ติเตือนเมื่อทําไม่ถูกและช่วยพัฒนา สําคัญคือ feedback ข้อ 7&8 ต้องเร็ว สื่อต้องตรงและเหมาะสมต่อสถานะการณ์

10. ผู้บริหารติดตามงานต่อเนื่อง เมื่อถึงจุดสําเร็จแต่ละขั้น ฉลองเล็กๆ ให้เขาเห็นว่าเรายินดีกับความสําเร็จ ปกติผู้นํามักจะเฉยๆ เลยทําให้ขาดกําลังใจ และเราก็ไปต่อว่าเขา ผู้บริหารต้องจับทีมให้ติด ไม่ปล่อยละเลย ผู้นําขี้เกียจ ทีมก็ทําไม่ได้นานนะคะ

ภาวิณี

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): การสร้างทีม team
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 18 ตุลาคม 2554 06:31 แก้ไข: 18 ตุลาคม 2554 15:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

บันทึกนี้ดีมากเลยครับ

โดยเฉพาะข้อ 1 เลือกคนที่มี self criticism. คือรู้จักวินัจฉัยตัวเองมาเป็นทีม ไม่ใช่ใครก็ได้ ถ้าทำได้ทั้ง 10 ข้อนี้ ผมก็เชื่อว่าทีมมีประสิทธิภาพแน่นอนครับ

บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ต่อยอดข้อคิดเห็นจาก การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้อย่างพอเหมาะพอเจาะ

ผมมองเฉพาะในวงแชร์สีชมพูนะครับ

ในกิจกรรมของวงแชร์อาจจะดูน้อยไปหน่อยที่จะส่งเสริมข้อ ๖ การเกิดข้อ ๖ ในวงแชร์เกิดจากปฏิสัมพันธ์กันเองในระหว่างสมาชิกด้วยกันเอง ในบางกลุ่ม ถ้าได้แรงเสริมมาช่วยถักก็จะร้อยได้มากขึ้น

ข้อ ๒ การ share vision ยังมีน้อยหรือเรายังไม่ได้พูดถึง vision ร่วมกัน (อย่างเป็นทางการ) จริงๆ สักที รวมถึงข้อ ๓ การกำหนดกลยุทธ วางแผนร่วมกัน

Reward กำลังคืบๆ คลานๆ นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และต้องดีๆ ในขั้นต่อไป

ว่าแล้วเราก็ยังไม่ได้ไปฉลอง "นกเงือกน้ำแดง" กันเลย

บันทึกนี้เป็นบันทึกที่ดี อยากให้ขึ้นเป็นบันทึกแนะนำต่อจากบันทึก การทำงานเป็นทีมในองค์กรแห่งการเรียนรู้ แต่หากได้จัดให้ "รูปสวย" ก็จะทำให้อ่านง่าย
มากขึ้นครับ

เราเอง

ยิ้ม...ยิ้ม...

ในระบบราชการ มีปัญหาเรื่อ Reward ผลงานที่ดี..

ทั้งปริมาณและ..วิธีการประเมิน

เลยทำให้หลายอย่าง ฝ่อไปหมด...

ทำงานเพื่อเอาความท้าทาย

ความสนุกเป็นสิ่งตอบแทน

จะหาได้ในช่วงท้ายๆ ของชีวิต

เมื่อทุกอย่างงลงตัวแล้ว...

ชอบบันทึกนี้ค่ะ ทุกคนต้องมีเป้าหมายและไปในทิศทางเดียวกัน และไม่ลืมคำว่า "พวกเรา" และ "ช่วยเหลือต่อกัน" ค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.185.78
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ