นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ความเคลื่อนไหวล่าสุด
  • ไม่มี
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 0

(5) เมื่อ..กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมาถึง

อาจจะเป็นโอกาสดีที่ได้ทำงานในคณะใหญ่เช่นคณะวิทยาศาสตร์ เวลามีงานใหม่ๆ ใหญ่ๆมักจะได้รับให้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่อาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าไปเป็นกรรมการ จำได้ว่า รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ได้เป็นประธานคณะกรรมการ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พรพนา   สร้าง: 22 ตุลาคม 2552 15:56 แก้ไข: 22 ตุลาคม 2552 15:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(1) ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2552 เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยเปิดบ้านให้นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าเยี่ยมชม คณะวิทยาศาสตร์ก็เปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติเช่นกัน โดยจัดระหว่างวันที่ 16-19 ส.ค.52 กิจกรรมมากมายเช่นเดิม สำหรับนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ปีนี้จะ... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พรพนา   สร้าง: 07 สิงหาคม 2552 16:41 แก้ไข: 07 สิงหาคม 2552 16:41 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นงานหลักที่คณะวิทยาศาสตร์จัดเป็นประจำทุกปี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ให้เป็นแกนนำการจัดกิจกรรมในภาคใต้ตั้งแต่ปีแรกที่มีการเริ่มจัด ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่ง คณะฯ ได้พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมม... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: บริการวิชาการ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พรพนา   สร้าง: 23 มกราคม 2552 15:19 แก้ไข: 23 มกราคม 2552 15:19 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา (ต่อ)

หลังจากการเชิญชวนบุคลากรภาควิชา/สาขาวิชาเข้าไปทดลองใช้ระบบสารสนเทศทะเบียนนักศึกษา หรือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ดีใจที่ได้รับ e-mail จากน้องกุสุมา+น้องสวลีภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เสนอความเห็นมาว่าขอให้ข้อมูล update ก็ขอตอบตรงนี้เพื่อให้ผู้ใช้... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พรพนา   สร้าง: 23 ธันวาคม 2551 14:11 แก้ไข: 23 ธันวาคม 2551 14:11 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(2) ฐานข้อมูลนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

ถึงเพื่อนๆ สมาชิกภาควิชา/หลักสูตรของคณะวิทยาศาศาสตร์ หลายๆ วันก่อน หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศได้ฝึกการดูข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของคณะฯ ในส่วนของข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตอนนี้ได้มีการพัฒนาข้อมูลให้มีความสมบูรณ์ขึ้นแล... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): คณะวิทยาศาสตร์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พรพนา   สร้าง: 10 ธันวาคม 2551 10:05 แก้ไข: 10 ธันวาคม 2551 10:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(3) เพื่อนสอนเพื่อน

วันนี้เป็นวันดีที่งานแนะแนวรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ แม้จะมีอุปสรรคคือ ฝนตก อากาศเย็นน่านอน ก็มีนักศึกษามาสนใจฟังการแนะแนว และยื่นใบสมัครเรียนป.โท-เอก มากกว่าปีที่แล้ว ทำเอาน้องผึ้งเจ้าของงานเป็นปลื้มเขียนใบเสร็จไม่ยอมทานข้าวเที... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พรพนา   สร้าง: 08 พฤศจิกายน 2551 15:33 แก้ไข: 08 พฤศจิกายน 2551 15:33 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

[R] (3) ระบบสารสนเทศนักศึกษาป.ตรี

เมื่อมันเป็นเรื่องธรรมดาไปเสียแล้วสำหรับการต้องมีระบบสารสนเทศมาช่วยงานด้านต่างๆ เพื่อลดขั้นตอน ลดภาระงานต่างๆ รวมทั้งการบริหารข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย เรียกดูได้ แต่มันก็เป็นเรื่องยากสำหรับข้าราชการที่เหลืออายุน้อยนับจาก 60 ปีในการเข้าใจระบบและทัน... มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: การเรียนการสอน
คำสำคัญ (keywords): นักศึกษาปริญญาตรี
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พรพนา   สร้าง: 13 กันยายน 2551 11:42 แก้ไข: 13 กันยายน 2551 11:42 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]

(5) การทำ SAR

วันี้เป็นโอกาสดีที่ได้เป็นสมาชิก CoP ประกันคุณภาพ หลังงจากไม่มีเวลาเข้าเป็นสมาชิก เนื่องจากงานมัดตัว ก็ผ่อนและผลัดไปเรื่อยๆ เข้าเรียนรู้วันนี้เป็นการบังคับไปในตัว เป็นเรื่องดีค่ะ มีต่อ »
หมวดหมู่บันทึก: ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด ประเมินผล
คำสำคัญ (keywords): cop sci qa  ประกับคุณภาพ
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
โดย พรพนา   สร้าง: 26 ตุลาคม 2550 11:18 แก้ไข: 26 ตุลาคม 2550 11:18 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]