นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

สารบัญหน้า 1 : 4 บันทึก

ชื่อบันทึก อ่าน ความเห็น
MS word มหัศจรรย์ !!! (4) 2496 5
MS word มหัศจรรย์ !!! (3) 2935 3
MS word มหัศจรรย์ !!! (2) 1960 4
MS word มหัศจรรย์ !!!(1) 1862 8