นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3333
ความเห็น: 1

ความคืบหน้าระบบแท่ง

เพดานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น
ความคืบหน้าของระบบแท่งมหาวิทยาลัยจากบันทึกของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ) ที่ศธ ๐๕๐๙(๒)/ว๑๕๙ ขณะนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา( ก.พ.อ.) ได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินการเรื่องนี้ และทราบว่า มีท่าน ศาสตราจารย์ดร.วิจิตร  ศรีสะอ้าน เป็นประธาน / ศาสตราจารย์ ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ ตัวแทนพยาบาล จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคุณเสถียร คามีศักดิ์ จากมศว ./ตัวแทนอธิการบดี/ตัวแทนสำนักงาน ก.พ./.ตัวแทนสำนักงบประมาณ..และทราบว่าท่านประธาน ได้มีการนัดหารือในรายละเอียดกับฝ่ายเลขา คือสำนักงาน สกอ. เพื่อเตรียม หาข้อตกลงในหลักการแล้ว คาดว่าในทางปฏิบัติคงจะไม่ช้าเพราะมี ตัวอย่างจากการดำเนินการของข้าราชการสังกัด ก.พ.  ตามที่คาดหมายภายในปีงบประมาณ 2553 (30 กันยายน 2552) จะแล้วเสร็จสิ่งที่เห็นได้ว่าดี ขึ้น จากของสำนักงาน ก.พ. สำหรับตัวข้าราชการคือเพดานเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น                    ข้าราชการต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในการเข้าสู่ระบบแท่ง สิ่งหนึ่ง กลุ่มที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วน ควรเรียบดำเนินการ เรื่องเลื่อนระดับสูงขึ้นควรจะรีบดำเนินการ ถึงแม้ว่าการจัดเข้าระบบแท่งจะไม่กระทบสิทธิเบื้องต้น แต่การจัดกลุ่มในกลุ่มที่สูงขึ้น อาจจะได้รับประโยชน์มากขึ้น
ดอกไม้
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
ผู้ติดตาม [IP: 161.200.255.162]
27 Febuary 2009 10:49
#41651

ดีมากเลยครับที่ท่าน ผ.อ. เที่ยง นำความคืบหน้ามาเผยแพร่ เพราะหลายคนรู้สึกว่าเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลในส่วนการเข้าแท่งของ สกอ. ได้ยากดูลึกหลืบยังงัยไม่รู้ไม่ค่อยมีข่าวสารประชาสัมพันธ์ ในส่วนนี้ ...ขอชื่นชมและขอบคุณ ผ.อ.เที่ยงมากครับ

 

ผู้ติดตาม

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.238.70.175
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ