นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3019
ความเห็น: 3

การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง)

คณะหน่วยงานต้องรับเรื่องไว้ เพราะจะมีผลเรื่องวันแต่งตั้ง แต่ต้องรอดำเนินการตามกติกา/ระเบียบใหม่

การปรับระบบการบริหารงานบุคคล(ระบบแท่ง) ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีบันทึกที่ศธ๐๕๐๙(๒)/ว๑๒๑๙              ลงวันที่  ๗ ตุลาคม ๒๕๕๒                        ชี้ แจงในเรื่องการเตรียมการเข้าสู่ ระบบใหม่ สรุป ได้ว่า ผู้ที่ จะเลื่อนระดับ  ตำแหน่งต้องยื่นขอภายใน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ในวันที่ยืน ยกตัวอย่างเช่นการขอตำแหน่งทางวิชาการ และชำนาญการ  ซึ่งกำหนดวันแต่งตั้งเป็นวันที่คณะรับเรื่อง ก็ต้องยื่น ภายใน ๓๑ ตุลาคม ๕๒  และต้องมีเอกสาร ครบถ้วน แม้ว่าการดำเนินการจะเสร็จสิ้นภายหลัง ก็จะแต่งตั้งย้อน หลังได้    ระบบใหม่ คาดว่าจะเข้าค.ร.ม. ใน วันที ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒(เลื่อนไปคาดว่า วันที ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒) และมีผลย้อนหลัง ไปถึงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๒ (ถ้า ครม อนุมัติตาม ที่ ก.พ.อ. นำเสนอ) มหาวิทยาลัย ต้องดำเนินการ สั่งให้บุคลากร ทุกคนที่เป็นข้าราชการ ปรับเข้า สู่ ระบบใหม่(คล้ายกับที่เคยดำเนินการเปลี่ยนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๗ ที่ใช้ พ.ร.บ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา)   แล้วจึงดำเนินการสั่งเลื่อนขั้นใหม่

                                 ส่วน ผู้ที่ยืนหลัง ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ต้องดำเนินการภายใต้ระบบใหม่ แต่คณะหน่วยงานต้องรับเรื่องไว้ เพราะจะมีผลเรื่องวันแต่งตั้ง แต่ต้องรอดำเนินการตามกติกา/ระเบียบใหม่ ซึ่งคาดว่าตำแหน่งวิชาการ ชำนาญ การ จะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง มากนัก แต่ ตำแหน่งที่จะเปลี่ยน ระเบียบ มาก คือ การตำแหน่ง ประเภททั่วไป (ตำแหน่งที่ ต่ำ กว่า ปริญญาตรี เช่น ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์)  จะต้องเลื่อนระดับ เป็นชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ซึ่งต้องร่างระบียบใหม่ 
สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2552 09:03 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2552 09:07 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ลำดวน [IP: 192.168.100.112]
09 พฤศจิกายน 2552 11:32
#50549

เรียน คุณเที่ยงตอนนี้อยากทราบว่า พวกที่เงินเดือนตันที่ ซี 5 22220  (ต่ำกว่าปริญญาตรี)และซี 6 27500 (ปริญญาตรี) ถ้าอยู่ไปเฉย ๆ โดยที่ไม่ได้ทำเรื่องปรับเปลี่ยนระดับ จะได้รับการขยับเงินเดือนเข้าสู่ระบบแท่งหรือไม่

Ico48
เที่ยง [IP: 192.168.100.112]
10 พฤศจิกายน 2552 13:01
#50600

สามารถปรับเข้าสู่ระบบแท่งได้ ตำแหน่งตำกว่า ป.ตรี ถ้าเดิมอยู่ระดับ  ๕-๖  จะเข้าอยู่ในระดับชำนาญงาน ถ้าตำแหน่ง ป.ตรี เดิมระดับ ๖ จะเข้าในระดับชำนาญการครับ

Ico48
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป [IP: 58.137.30.201]
15 November 2009 09:53
#50842

ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 6

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดีฯ

ซึ่งคำสั่งเป็นรักษาการค่ะ

อยากรบกวนถามว่า ถ้าแท่งใหม่จะอยู่ส่วนไหน

ตอนนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์งาน และประเมินเขาตำแหน่ง

เพราะว่าคุณสมบัติยังไม่ถึงระดับ 7

เงินเดือนจะแตะระดับ 7 อีก 1.5 ขั้น แต่เป็นระดับหกได้ 1 ปีเต็ม การจะปรับได้ให้ระดับ 7 จะต้องนับจากการเป็นระดับ 6 มาครบสองปีใช่หรือไม่ หรือว่านับเมื่อถึงเงินเดือนแตะระดับขั้น 7 คะ

รบกวนถามสองคำถามค่ะ

ขอบพระคุณมากค่ะ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ