นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1904
ความเห็น: 0

ความก้าวหน้าของข้าราชการในระบบบริหารงานบุคคลที่เปลี่ยนแปลง ตอนที 3

ระดับหัวหน้าหน่วยงาน/ชำนาญงาน/ชำนาญงานพิเศษ
การเลื่อนระดับหัวหน้าหน่วยงาน          สำหรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่ใช้วิชาชีพและไม่ใช้วิชาชีพ เนื่องจากในระบบใหม่ ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน ถูกจัด อยู่ในประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชียวชาญเฉพาะ การเลือนระดับหัวหน้าหน่วยงาน ระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ  องค์ประกอบในการประเมินบุคคล           1. ผลสัมฤทธิ์ของงานตามตัวชี้วัด และแนวคิดในการพัฒนา          2. ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถ           3. สมรรถนะทางการบริหาร           ซึ่งจะเห็นว่าการเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานจะแตกต่างกันที่สมรรถนะทางการบริหาร ส่วนผู้ปฏิบัติงานจะต้องใช้ผลงาน ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้น จะเหมือนกับผู้ปฏิบัติงาน เช่น การขึ้นเป็นหัวหน้างาน ระดับชำนาญการ ต้องอยู่ในระดับปฎิบัติการไม่น้อยกว่า 6 ปี ถ้าวุฒิปริญญาโท จะลดเหลือ 4 ปี ฯประเภททั่วไปประเภททั่วไป ตำแหน่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้บรรจุวุฒิที่ต่ำกว่าปริญญาตรี เช่นตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จะมี 3 ระดับ ระดับปฏิบัติงาน  ชำนาญงาน  ชำนาญงานพิเศษ การเลื่อนระดับสูงขึ้นในระดับ ต่างๆดังนี้ระดับชำนาญงาน1.คุณสมบัติเบื้องต้น ต้องดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติงาน มาไม่น้อยกว่า 6 ปี(วุฒิปวช.) 5ปี (วุฒิ ปวท) 4 ปี(ปวส) และต้องปฎิบัติที่เกียวข้องไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ ดำรงตำแหน่ง ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระดับ 3 ไม่น้อยกว่า 4 ปี2.ผลงานคู่มือที่ปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1 เล่มระดับชำนาญงานพิเศษ1.      .คุณสมบัติเบื้องต้นต้องดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือดำรงตำแหน่งระดับ 6 ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือระดับ 5 ไม่น้อยกว่า  4 ปี2.       ผลงาน2.1  คู่มือปฏิบัติงานหลัก อย่างน้อย 1  เล่ม  และ2.2  ผลงานเชิงวิเคราะห์  อย่างน้อย 1 เรื่อง
หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 08 มกราคม 2554 22:38 แก้ไข: 08 มกราคม 2554 22:38 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.236.35.159
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ