นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 3288
ความเห็น: 0

การประเมินค่างาน

งานเท่ากัน จ่ายให้เท่ากัน” หรือ “Equal Pay for work of Equal Value

การประเมินค่างาน(Job Evaluation)

 

การขอตำแหน่งชำนาญงาน ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษฯ ในปัจจุบัน ต้องมีการประเมินค่างานก่อนทุกครั้ง สำนักงาน ก.พ. ได้ ทำคู่มือการประเมินค่างาน  ซึ่งสรุปโดยย่อๆ

                      การประเมินค่างานเป็นเทคนิคหรือวิธีการที่ใช้ในการกำหนดระดับตำแหน่งหรืออัตราการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กร บนหลักการพื้นฐานของการกำหนดตำแหน่งที่ยึดถือ “งานเป็นหลัก” (Rank-in-Job) เพื่อความเป็นธรรม          ในการบริหารค่าตอบแทน ในราชการพลเรือนเรียกว่าเป็นระบบจำแนกตำแหน่ง (Position Cassification)

       การประเมินค่างาน จะเป็นการเปรียบเทียบความสำคัญ ความยาก และคุณภาพ  ของงานในความรับผิดชอบของตำแหน่งงานต่าง ๆ ในองค์กรเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดระดับตำแหน่ง หรืออัตราค่าตอบแทนของตำแหน่งงานต่าง ๆ ที่เป็นระบบ เหมาะสมเป็นธรรม           และเป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ ตามหลักการ “งานเท่ากัน จ่ายให้เท่ากัน” หรือ “Equal Pay for work of Equal Value”

    กล่าวโดยสรุป การประเมินค่างาน (Job Evaluation)  เป็นวิธีการดำเนินการ      อย่างเป็นระบบในการจัดชั้นงาน หรือตีค่างานเพื่อกำหนดระดับตำแหน่งได้อย่างสมเหตุสมผล เกิดความเป็นธรรม โดยนำงานของตำแหน่งมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบ คุณภาพและความยุ่งยากของงานที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดยอาจกำหนดเป็นองค์ประกอบหรือปัจจัยการประเมินจำแนกระดับการวัด (Scale) ไว้เป็นมาตรฐาน

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): การประเมินค่างาน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 02 พฤศจิกายน 2554 23:58 แก้ไข: 02 พฤศจิกายน 2554 23:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 คนธรรมดา, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.220.164.172
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ