นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1606
ความเห็น: 1

ประเมินค่างานต่อ(2)

ประเมินค่า"งาน"ไม่ใช่ประเมินค่า"คน"

หลักการในการประเมินค่างาน

                1.  ต้องเข้าใจงาน ผู้ประเมินต้องมีความเข้าใจลักษณะงานที่ปฏิบัติ โดยจะต้อง          มีการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) พิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งที่จะประเมิน             ว่าจำเป็นต้องใช้ผู้มีความสามารถอย่างไรมาดำรงตำแหน่ง หากไม่เข้าใจงานจะไม่สามารถประเมิน         ค่างานได้อย่างถูกต้อง

                2.  ประเมินค่า “งาน “ ไม่ใช่ประเมินค่า “คน” ในการประเมินค่างานจะต้องคำนึงถึง “งานของตำแหน่ง” เท่านั้น เนื่องจากตำแหน่งเป็นขององค์กร หรือที่ทางราชการเห็นสมควรกำหนดให้เหมาะสมกับขนาดหน้าที่ความรับผิดชอบคุณภาพของงานในตำแหน่งนั้น ๆ จึงมิใช่             การประเมินบุคคลที่ครองตำแหน่ง หรือการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนตำแหน่ง หรือการประเมินผล          การปฏิบัติงานของบุคคล

                3.  มีมาตรฐาน ในการกำหนดองค์ประกอบการประเมินค่างานนั้น จะต้องให้สะท้อนกับงานในปัจจุบัน และสอดคล้องกับโครงสร้างค่าตอบแทน ชั้นงาน หรือระดับตำแหน่งที่เป็นมาตรฐานกลางอ้างอิง

                4.  ไม่มีอคติ เนื่องจากการประเมินค่างานเป็นการดำเนินการของฝ่ายนายจ้าง          และจำเป็นที่จะต้องใช้ดุลยพินิจของการตัดสินใจ ดังนั้น ผู้ประเมินหรือหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลจะต้องมีการดำเนินการวิเคราะห์งาน และตีค่างานของตำแหน่งอย่างเป็นธรรม โดยไม่นำความรู้สึกส่วนตัวมาพิจารณาประเมินค่างาน ทั้งนี้ กระบวนการขั้นสุดท้ายที่จะได้ค่างานต้องมีความเห็น          พ้องต้องกันของคณะผู้บริหารด้วย

                5.  ตรวจสอบให้แน่ใจ เพื่อความเที่ยงตรงและแม่นยำในการประเมินค่างาน              ในขั้นตอนสุดท้ายควรตรวจสอบวัตถุประสงค์หลักของงานที่บ่งบอกลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหน่งว่าตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งหรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบความสอดคล้องกันของ         การประเมินแต่และองค์ประกอบ (Consistency) รวมทั้งในช่วงที่ประเมินแต่ละองค์ประกอบอาจต้องมีการตรวจสอบความสัมพันธ์หรือเทียบเคียงกับตำแหน่งอื่นในองค์กรหรือนอกองค์กรด้วย

 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): ประเมินค่างาน
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 03 พฤศจิกายน 2554 09:58 แก้ไข: 03 พฤศจิกายน 2554 09:58 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 เมตตา, และ Ico24 ใยมะพร้าวน้องใยไหม.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

สำหรับคนที่ทำงานน้อยแต่ได้คุณภาพมาก มีความโดดเด่น

 

กับคนที่ทำงานมาก แต่ผลออกมาแค่พอไปได้ ไม่ได้ดีเด่นอะไร

 

การประเมินค่างานจะทำได้ยังไง และ ใครจะได้คะแนนมากกว่ากันดีครับ

 

"ใจสั่งมา"

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ