นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1766
ความเห็น: 0

การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี

เน้นการเรียนมากกว่างานสอน

การดูงานสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 16-21 ตุลาคม 2554           ตามหลักสูตร การอบรมหัวหน้าภาควิชา/ผู้อำนวยการกอง ตามกำหนดการ          ได้เข้าดูงานที่มหาวิทยาลัย Yeungnam University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน            มี 2 วิทยาเขต ที่เราไปเป็นวิทยาเขตที่ตั้งอยู่ที่เมืองแทกู ซึ่งอยู่ทางตอนใต้กรุงโซล เป็นวิทยาเขตแรก จัดตั้งมาตั้งแต่ปี 2490 ปัจจุบันมี 13 คณะวิชา มีนักศึกษา 22,500 คน ระดับบัณทิตศึกษา 3,000 คน มีคณาจารย์ 1,073 คน สายสนับสนุน 338 คน อาคารที่โดดเด่นมากที่สุดเป็นหอสมุดเป็นอาคารสูง 22 ชั้น มีหนังสือมากกว่า 1,600,000 เล่ม มหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัย 43 สถาบัน สถาบันวิจัยแต่ละแห่งจะเป็นแหล่งวิจัยแบบเสาะแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย และมีความร่วมมือใกล้ชิดกับองค์กรต่าง ๆ ทางด้านอุตสาหกรรม และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนเงินทุนวิจัย สิ่งที่สัมผัสได้ จากการที่มีห้องสมุดขนาดใหญ่ จำนวนคณาจารย์ เมื่อเทียบกับนักศึกษา มหาวิทยาลัย คงเน้นการเรียนมากกว่าการสอน

หมวดหมู่บันทึก: เรื่องทั่วไป
คำสำคัญ (keywords): Yeungnam University
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 09 พฤศจิกายน 2554 23:05 แก้ไข: 09 พฤศจิกายน 2554 23:05 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 คนธรรมดา, Ico24 ล.ลิงไต่หลังแกะ, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ