นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 1946
ความเห็น: 0

มติจากที่ประชุม ค.บ.ม ครั้งที่1/2555

เพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ2 ครั้ง วงเงินร้อยละ 3/ครั้ง

            จากการประชุม ค.บ.ม.  ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2555 ที่ประชุมได้มีมติที่น่าสนใจดังนี้

                        1.  การอนุมัติเพิ่มค่าจ้างพนักงานเงินรายได้ ปีละ 2 ครั้ง เหมือนบุคลากรประเภทอื่น ๆ ซึ่งต้องดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อแก้ไข ระเบียบต่อไป

                        2.  ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 ได้กำหนดให้เพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยปีละ 2 ครั้ง โดยจะเริ่มตั้งแต่การเพิ่มค่าจ้างในเดือนเมษายน 2555 เป็นต้นไป และที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการเพิ่มค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นร้อยละ 6          จากเดิมเคยเพิ่มร้อยละ 3.7-4 โดยเพิ่มค่าจ้างแต่ละครั้งร้อยละ 3  ซึ่งเท่ากับกลุ่มข้าราชการ

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 17 มกราคม 2555 16:21 แก้ไข: 17 มกราคม 2555 16:21 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 pom, Ico24 คนธรรมดา, และ Ico24 ล.ลิงไต่หลังแกะ.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ