นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2530
ความเห็น: 0

คบมครั้งที่2/2555

ปรับวุฒิ ภายใน 120 วัน / ลาศึกษาได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน

การประชุม ค.บ.ม.

เมื่อศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555

มีเรื่องที่น่าสนใจสรุปได้ ดังนี้

1. เรื่องการปรับวุฒิของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย นั้น ค.บ.ม. ยืนยันจะปรับวุฒิ (การปรับวุฒิหมายถึงการได้รับเงินเดือนตามวุฒิด้วย) เมื่อจบการศึกษาจากการลาศึกษาต่อกลับมาต้อง ดำเนินการภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันรายงานตัวกลับ หากพ้นกำหนดจะปรับให้ตั้งแต่วันที่กองการเจ้าหน้าที่รับเรื่อง โดยเสนอแนะให้แก้ไขแบบฟอร์มรายงานให้มีหมายเหตุเรื่องนี้ไว้ในแบบฟอร์มรายงานตัวกลับด้วย

2. การกำหนดประสบการณ์ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ) โดยให้มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือดำรงตำแหน่งหัวหน้างานหรือเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน หรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยว่า 2 ปี

* ผู้ที่เป็นชำนาญการพิเศษ 3 ปี หรือชำนาญการ มา 7 ปี (นับระดับ 6,7 มารวมด้วย) ก็สามารถสมัครเข้าสอบคัดเลือก เป็นการเปิดโอกาสให้การสรรหาผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าได้กว้างขวางมากขึ้น

3. หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554             ซึ่งได้กำหนดผู้ที่ลาศึกษาฝีกอบรม ตามสาขาความต้องการของประเทศ โดยความเห็นชอบของ ก.พ.อ. สามารถเลื่อนเงินเดือนได้ โดยสภามหาวิทยาลัยจะต้องออกหลักเกณฑ์ วิธีการ ซึ่งที่ประชุม ค.บ.ม. มอบหมายให้ฝ่ายเลขาดำเนินจัดทำร่างข้อบังคับเสนอ ค.บ.ม. ต่อไป  

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
คำสำคัญ (keywords): การปรับวุฒิ
สัญญาอนุญาต: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
สร้าง: 14 กุมภาพันธ์ 2555 16:30 แก้ไข: 14 กุมภาพันธ์ 2555 16:30 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 Monly, Ico24 anni, และ 3 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

ไม่มีความเห็น

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.235.105.97
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ