นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 2091
ความเห็น: 3

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

มองการประเมินทางบวก

การประชุม คบม เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีวาระที่น่าสนใจ  การสรุปการประเมิน ผลการปฎิบัติงาน ของบุคคลากร มหาวิทยาลัย ใน รอบ ๑กันยายน  ๒๕๕๔- ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕, ๑มีนาคม ๒๕๕๕-๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ และ ๑ กันยายน ๒๕๕๕-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รวม สามรอบ การประเมิน ข้อมูลจากคณะ/หน่วยงาน  บุคคลากร  ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจำ จำนวน  ๖,๔๐๐ คน   มีคะแนนประเมิน อยู่ที่ ๘๐ขึ้น ไป( ระดับดีมาก ดีเด่น) จำนวน ร้อยละ๙๔  ทั้ง สามรอบการประเมิน ส่วน การใช้ คะแนน ไปประกอบการเลื่อน ขั้น นั้น มีความเห็นหลากหลาย เช่น การที่มี บุคคลากรจำนวน  ๓-๔ คน มีผลการปฎิบัติ งานที ที่ใกล้ เคียงกัน การที่จะเพิ่มค่าจ้าง อีกคน หนึ่งสูงกว่า อีกคนหนึ่งนั้น จะทำให้ ต้องลดเงิน ของอีกคน หนึ่ง ลง ซึ่งเป็นที่ลำบากใจ  การประเมินที่ นำมาใช้ อย่างได้ ผลจริงจัง และนำมาเลื่อน ค่าจ้างโดยมี ความเป็น ธรรมนั้น ต้องกำหนด ตัวชี้วัดที่ชัด เจน ทุกคน ยอมรับ ซึ่งการเลื่อนขั้น นั้นมี บ้างหน่วยงาน พิจารณา คนที่ทำผลงาน ให้คณะ ได้โดดเด่นก่อน   โดยสรุปแล้ว การประเมินที่เป็นธรรม อธิบายได้  การมองประโยชน์ ของส่วนร่วม  มองการประเมินเชิงบวก เพื่อการพัฒนาให้ เก่งขึ้น ดีขึ้น  ผู้ถูกประเมิน จะได้รู้จุดอ่อนของตนเอง จะได้ พัฒนาได้  จะช่วยให้การประเมินมีคุณค่าเพิ่มขึ้น   ทำให้ บุคคลากร มีความสุข ในการทำงาน เพิ่มขึ้น

Sections: บริหารทรัพยากรมนุษย์
License: ซีซี: แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน Cc-by-nc-sa
created: 14 June 2013 21:47 Modified: 14 June 2013 21:54 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 Monly, Ico24 Our Shangri-La, and 10 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

ผอ.คะ เว้นวรรค

เคาะบันทัด

ขั้นย่อหน้าบ้างแระ

ท้าว

ดีใจที่เห็นบันทึกนี้

ขอบคุณค่ะ

ทุกๆ คนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม หมด

แสดงว่าท้าวกำลังหมดหน้าที่ในการจัดการอบรมให้ ไง ท้าว

แล้ว ท้าว จะต้องตกงานล่ะซิ ทีนี้

ทำไงดี...ทำกับข้าว ขายดีกว่า

อิ..อิ..

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.215.177.171
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ