นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 147880
ความเห็น: 293

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง    

รุ่นที่ 1  ในปีงบประมาณ 2543  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  23 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 7 ราย สาย ข.ค จำนวน 16 ราย              

รุ่นที่
2  ในปีงบประมาณ 2544  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  22 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 14 ราย สาย ข.ค จำนวน 8 ราย             

รุ่นที่ 3  ในปีงบประมาณ 2545  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  47 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 20  ราย สาย ข.ค จำนวน 27 ราย             

รุ่นที่ 4  ในปีงบประมาณ 2547  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  91 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 22 ราย สาย ข.ค จำนวน 69 ราย              

มีผู้เข้าร่วมในโครงการ แล้วจำนวน  183 ราย ผู้สอน(สายก.) 63 ราย  สาย ข.ค  120 ราย           

จากการเข้าร่วมฟังคำชี้แจงจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.บ.ข.โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552 ยกเว้นข้าราชการทหารจะเข้าร่วมโครงการ ปี2551 การใช้เงินงบประมาณ ที่เป็นสิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน 8-15 เท่า(เงินก้อน=8+อายุราชการx เงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง(ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 15 เท่า) ซึ่งส่วนราชการ(กรม) ต้องใช้งบบุคลากรของส่วนราชการไม่ให้โอนมาจากงบหมวดอื่นๆ ซึ่งก็เป็นงบประมาณบุคลากร ของผู้ที่ออกจากราชการที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณที่ออกนั้นเอง (ถ้าไม่เกิน 12เท่า)ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการไม่มีงบประมาณที่ จะมาจ้างคนที่ออกจากราชการไป
    
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการที่มีอายุ50 ปีขึ้นไป (49 ปี 6 เดือนไม่ได้)หรืออายุราช 25 ปี(24 ปี 6 เดือน ได้) ต้องมีอายุราชการเหลือ1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 
ให้ส่วนราชการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเข้าร่วม
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอข้อมูลและผลกระทบของส่วนราชการที่มีต่อโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่ผ่านมา 
 

created: 09 October 2007 17:47 Modified: 05 September 2010 20:56 [ Report Abuse ]
ดอกไม้
People who like this: Ico24 anni, Ico24 เอสเค, and 2 others.
People Who Like This
 
Facebook
Twitter
Google

Other Posts By This Blogger

ความเห็น

Ico48
คนอยากออก [IP: 118.174.210.181]
05 May 2012 23:13
#77040

จากคำถามของคุณเนตรนภา ภูษา อายุ 51 อายุราชการ 17 ปี เข้าร่วมโครงการปี 2556 ได้ใช่หรือไม่

Ico48
เที่ยง [IP: 113.53.19.254]
06 May 2012 21:02
#77049

อายุ ๕๑ ปี อายุราชการ ๑๗ ปี เข้าโครงการได้ครับ ด้วยเหตุอายุ มากกว่า ๕๐ ปี

เที่ยง

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
16 May 2012 10:58
#77252

ขอทราบความคืบหน้าการพิจารณา โครงการเออรี่ ปี 2556 ของม.อ. ไม่ทราบมีความก้าวหน้าอย่างไร

Ico48
สุวัตร แอบไทสง [IP: 125.25.198.62]
16 June 2012 08:32
#77889

ทหารที่ออกปฏิบัติงาน ที่ตายๆ และเสียแขนเสียขาก็มีแต่ ชั้นประทวนทั้งนั้น ไม่ชั้นผู้ใหญ่เลย จะมีก็ ฮ.ตกเท่านั้น ชั้นผู้น้อยสิทธิต่างๆ ก็ไม่ได้เท่าที่ควรจะได้ ถูกตอนกันอยู่เลื่อย แล้วก็โครงการเออรี่ ก็ถูกกัน/ถูกตอนอีก แล้วจะอยู่กันได้อีกหรือ

เรียน คุณ nitaya

ER ปี๕๖ของ มอ. จะกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตามกำหนดการของสำนักงาน ก.พ. เป้าหมายปีนี้ มหาวิทยาลัย จะเน้นผู้ที่มีปํญหาสุขภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โยจะพิจารณาภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย ไม่มีโควต้า ให้คณะ ซึ่งค.บ.ม วางกรอบจำนวนเงินสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ไว้ ๕ ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ออกได้ประมาณ ๑๒-๑๕ คน ครับ ขณะนี้กำลังดำเนินการออกประกาศ อยู่ ครับ

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
18 June 2012 17:07
#77920

ขอบคุณค่ะ

มหาวิทยาลัยมีข้อกำหนด เฉพาะผู้มีปัญหาสุขภาพ...ในกรณีที่บุพการีป่วยต้องดูแล......ก็ตัดสิทธิเลยหรือ ???

เนื่องจาก....ก็มีการลาอยู่บ่อยๆๆ

Ico48
กานดา [IP: 203.158.96.78]
21 June 2012 11:24
#77995

อยากทราบว่าโครงการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2556 มีงบประมาณเท่าไรค่ะ

และการประเมินโครงการหรือผลการดำเนินในปีที่แล้วเป็นอย่างไรบ้างค่ะ

Ico48
nitaya [IP: 192.168.37.180]
21 June 2012 13:31
#77998

ER ปี๕๖ของ มอ.จะเน้นผู้ที่มีปํญหาสุขภาพที่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งค.บ.ม วางกรอบจำนวนเงินสิทธิประโยชน์ที่เป็นเงินก้อน ไว้ ๕ ล้านบาท ซึ่งผู้ที่ออกได้ประมาณ ๑๒-๑๕ คน ขอถามข้อสงสัยดังนี้

1. เงินสิทธิประโยชน์ 5 ล้านบาทได้มาจากเงินอะไร

2. หากผู้มีปัญหาสุขภาพมีไม่ถึง 12-15 คน จะพิจารณาอย่างไร ไม่ทราบว่าได้คิดแนวทางต่อไปหรือไม่

3. หากไม่มีปัญหาสุขภาพก็หมดสิทธิในการยื่นใช่ไหม

Ico48
ครูปทุมฯ [IP: 125.25.58.108]
26 June 2012 19:00
#78111

เรียนถามคุณเที่ยง

อยากทราบว่าโครงการเออรี่รีไทร์ จะมีต่อไหมคะ แนวโน้มน่ะค่ะ

Ico48
friend [IP: 14.207.151.1]
05 July 2012 20:20
#78328

ขอบสอบถามนิดนึงครับ ใครพอจะทราบแนะนำด้วยครับ

ที่กำหนดว่า คนที่จะออกก่อนได้ต้องมี

- อายุราชการเหลือ 1 ปี สำหรับพ.ศ. 2553

- อายุราชการเหลือ 1 ปี สำหรับพ.ศ. 2554,2555

2 แบบที่แตกต่างกันนี้ จะเรียกร้องสิทธ์ เพื่อความยุติธรรมได้ จากหน่อยงานได

ขอบคุนมากครับผม

Ico48
คุณหน่อย [IP: 118.172.105.99]
11 September 2012 10:57
#80402

อยากทราบว่าโครงการเกษียณอายุราชการปี 2557 ( ออกจากราชการ 1 ต.ค.56 ) จะมีหรือไม่ และจะมีต่อ 5 ปี เหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะดิฉันอยากจะเข้าโครงการนี้ เพราะอายุตัว อายุราชการได้พอดี ขอให้ช่วยพิจารณาด้วยนะคะ

Ico48
ครูคอยรอ [IP: 171.4.21.250]
13 October 2012 11:17
#81086

ปี2558  จะมีโครงการครูเออรี่ไหมคะ

Ico48
งง [IP: 1.1.243.39]
24 October 2012 19:45
#81385

งง

Ico48
ครูชนบท [IP: 113.53.198.11]
26 Febuary 2013 14:28
#84530

ผมอ่านข้อความคำถามว่าโครงการเกษียณก่อนกำหนดปี 2557 มีหรือไม่ ไม่เห็นใครจะตอบให้ชื่นใจได้เลย เซ็งๆๆๆๆๆๆๆ

Ico48
เที่ยง (Recent Activities)
26 Febuary 2013 21:28
#84536

โครงการเกษียณก่อนกำหนด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไม่มีแน่นอน ครับ โครงการได้สิ้นสุด ปีงบประมาณ ๕๖ การมี หรือไม่ ขึ้นอยู่ กับ มติ ครม ว่าจะให้มีหรือไม่ ขณะนี้ไม่มีข่าวว่าจะดำเนินการ (สำนักงาน ก.พ.จะเป็นผู้นำเสนอ)

Ico48
ข้าราชการคนหนึ่ง [IP: 101.108.176.79]
21 July 2013 23:31
#90822

โครงการเกษียนก่อนกำหนดปีนี้มีไหมค่ะ ข้าราชการกลาโหม , ข้าราชการศาลยุติธรรม ยังมีเลย ข้าราชการที่เกิดปี2498 จะเสียโอกาสถ้ามีการทำต่อเนื่องแล้วไปเริ่มปีหน้า

คนรุ่นใหม่จะได้เขามาทำงาน

Ico48
ปณิตชกล่ินหวล [IP: 171.6.224.233]
15 Febuary 2014 22:03
#95851

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เงียบสนิทไม่มีหนังสือแจ้งเลยน่าจะเกี่ยวกับรัฐบาล แต่พวกทหารให้เขียนเตรียมรอไว้แล้วและเกณฑการใหเงินชดเชยได้มากกว่าข้าราชการพลเรือนอีกิ ปี 2558 น่าจะมีประกาศ จะขอใช้สิทธิเลย ระยะเวลาเดี๋ยวจะหมดเหลืออีกสี่ปีเอง

Ico48
พัชริยา [IP: 202.29.34.252]
06 August 2014 10:40
#99397

ขออนุญาต สอบถามเรื่องโครงการเออรี่ค่ะ ปี58 มีมั้ย ต้องการเข้าร่วมโครงการ อายุ 53 ปี อายุงาน 30 ปี ต้องการไปประกอบธุรกิจส่วนตัว และอยากมีเงินไปทำทุนสักก้อนค่ะ

Ico48
ขวัญ [IP: 202.29.4.125]
31 October 2014 14:48
#100500

โครงการเออรี่ปี 2559 (ออก 1ตุลาคม 58)จะมีหรือเปล่าค่ะ อยากให้มีโครงการฯมาก ๆ เลยค่ะ สุขภาพไม่ค่อยดีค่ะ

Ico48
ผู้รอคอย [IP: 202.29.4.125]
31 October 2014 14:55
#100501

รบกวนถามหน่อยค่ะ ท่านใดทราบบ้างค่ะว่าโครงการเออรี่ปี 59 ออกจากราชการ 1 ตุลาคม 2558 ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะมีหรือเปล่าค่ะ

Ico48
นายประยุทธ ไชยชาติ [IP: 27.55.6.50]
04 October 2015 19:18
#103963

อยากเข้าร่วมโครงการเออรี่ปี2559 ไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าครับ

Ico48
ไพบูลย์ บูรณะอนุสรณ์ [IP: 202.29.179.40]
28 August 2017 08:18
#107622

ต้องการจะเออรี่รีไทร์ อยากให้มีโครงการนี้อีกครับ ขอให้เป็นปี 2561 เลยนะครับ ช่วยบอกผู้มีอำนาจช่วยหน่อยครับ ขอบคุณมากครับ

Ico48
ไพบูลย์ บูรณะอนุสรณ์ [IP: 223.207.244.184]
01 September 2017 17:28
#107629

ไม่ทราบว่าจะมีโครงการเออรี่รีไทร์ในปี 2561-2563 ไหมครับช่วยตอยให้กระจ่างทีครับ

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 3.239.236.140
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ