นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 147305
ความเห็น: 293

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง    

รุ่นที่ 1  ในปีงบประมาณ 2543  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  23 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 7 ราย สาย ข.ค จำนวน 16 ราย              

รุ่นที่
2  ในปีงบประมาณ 2544  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  22 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 14 ราย สาย ข.ค จำนวน 8 ราย             

รุ่นที่ 3  ในปีงบประมาณ 2545  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  47 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 20  ราย สาย ข.ค จำนวน 27 ราย             

รุ่นที่ 4  ในปีงบประมาณ 2547  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  91 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 22 ราย สาย ข.ค จำนวน 69 ราย              

มีผู้เข้าร่วมในโครงการ แล้วจำนวน  183 ราย ผู้สอน(สายก.) 63 ราย  สาย ข.ค  120 ราย           

จากการเข้าร่วมฟังคำชี้แจงจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.บ.ข.โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552 ยกเว้นข้าราชการทหารจะเข้าร่วมโครงการ ปี2551 การใช้เงินงบประมาณ ที่เป็นสิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน 8-15 เท่า(เงินก้อน=8+อายุราชการx เงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง(ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 15 เท่า) ซึ่งส่วนราชการ(กรม) ต้องใช้งบบุคลากรของส่วนราชการไม่ให้โอนมาจากงบหมวดอื่นๆ ซึ่งก็เป็นงบประมาณบุคลากร ของผู้ที่ออกจากราชการที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณที่ออกนั้นเอง (ถ้าไม่เกิน 12เท่า)ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการไม่มีงบประมาณที่ จะมาจ้างคนที่ออกจากราชการไป
    
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการที่มีอายุ50 ปีขึ้นไป (49 ปี 6 เดือนไม่ได้)หรืออายุราช 25 ปี(24 ปี 6 เดือน ได้) ต้องมีอายุราชการเหลือ1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 
ให้ส่วนราชการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเข้าร่วม
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอข้อมูลและผลกระทบของส่วนราชการที่มีต่อโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่ผ่านมา 
 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 ตุลาคม 2550 17:47 แก้ไข: 05 กันยายน 2553 20:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 เอสเค, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ตำรวจผู้น้อย [IP: 124.120.245.140]
18 กุมภาพันธ์ 2552 13:38
#41221

ถ้าออกแล้วหลักเกณฑ์มีอย่างไรบ้างอยากทราบ

Ico48
ตำรวจบ้านนอก [IP: 124.120.210.79]
21 กุมภาพันธ์ 2552 20:56
#41420
ขอทราบว่าเมื่อไรรู้ผลที่แน่นอน   ถ้าให้ออกแต่เมื่อใดเป็นต้นไป (1 ต.ค2552ใช่เปล่า)
Ico48
นภัทร สายใย [IP: 118.175.21.2]
24 กุมภาพันธ์ 2552 07:57
#41509
เกษียณก่อนกำหนดข้าราชการเงินเดือนมากแต่ไม่ค่อยทำงาน  ถ้าอยากออกก็ควรให้ออกไป  เพราะยังมีบัณฑิตที่ตกงานอีกมากในสถานการณ์ปัจจุบัน  จะทำให้สามารถจ้างบัณฑิตใหม่ ๆ ที่กำลังจะว่างงานได้อีกมาก  เป็นการช่วยชาติอีกด้วย
Ico48
ตำรวจบ้านนอก [IP: 124.120.213.24]
24 กุมภาพันธ์ 2552 22:14
#41542

เห็นด้วยกับคุณ นภัทร มากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

Ico48
ตำรวจผู้น้อย [IP: 124.120.236.243]
27 กุมภาพันธ์ 2552 17:12
#41673

เรื่องเออรี่รีไทล์ไปถึงไหนแล้วครับคุณเที่ยง    มีข่าวคืบหน้าบางหรือไม่ช่วยบอกด้วย

Ico48
ตำรวจบ้านนอก [IP: 124.120.237.200]
03 มีนาคม 2552 13:20
#41814

มีข่าวความคืบหน้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือไม่ครับ

Ico48
รู้มาแน่นอน [IP: 202.129.29.80]
08 มีนาคม 2552 10:42
#42031

กฏเกณฑ์การเกษียณก่อนกำหนดมีการจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนดังนี้

เงินตอบแทนจำนวน 8 เท่าของเงินเดือน(รวมเงินประจำตำแหน่ง) + เวลาราชการที่เหลืออยู่ แต่รวมกันแล้ว ต้องไม่เกิน 15 เท่า เช่น ออกก่อน 2 ปี ก็จะได้เงินตอบแทนเท่ากับ 8+2 รวมเป็น 10 เท่าของเงินเดือน

ถ้าคนที่ขอเกษียณมีอายุ 53 ปี ก็จะได้ค่าตอบแทนจำนวน 8+7 เท่ากับ 15 เท่าของเงินเดือน

คนอายุ 52 ปี ก็จะได้ 15 เท่า เช่นกัน

แต่คนที่ขอเกษียณก่อนกำหนด 1 ปี จะได้ 9 เท่าครับนั่นคือ คนที่จะเกษียณในเดือนกันยายน 2553 ถ้ายื่นเออร์ลี่ปีนี้(หากมี)จะเข้าหลักเกณฑ์นี้ครับ

Ico48
ตำรวจบ้านนอก [IP: 124.120.209.158]
08 มีนาคม 2552 22:49
#42064

ขอขอบคุณ คุณรู้มาแน่นอน ที่ให้ข้อมูล  ขอขอบคุณเป็นอย่างมาก

Ico48
ข้าราชการผู้น้อยนิด [IP: 113.53.162.66]
25 มีนาคม 2552 11:03
#42755

ผ่าน ครม.เรียบร้อยแล้วครับเมื่อ 24 มี.ค.52 เวลา 14045 สำหรับผู้ที่อยากรู้เรื่องเกษียณอายุก่อนกำหนดเกณฑ์ 8-15 เท่า เพิ่มจาก 10 % เป็น 20 % ครับ

Ico48
คนอยากเกษียณ [IP: 203.172.247.81]
25 มีนาคม 2552 13:06
#42763
ถามครูน้อยนิด:   อยากทราบรายละเอียด มติครม.วันที่24มีค.52เกี่ยวกับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด   เพราะไปหาดูในมติครม.สร.แล้วไม่เจอ

ค.ร.มได้เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดสำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๓ แล้ว เมื่อ ๒๔ มีนาคม ๕๒ โดยกำหนดเพิ่มเติมในกรณีส่วนราชการ ที่เข้าในกรณี ที่ ๕  (อัตรากำลังไม่เพียง พอ)  จากเดิม ถ้า ข้าราชการมีอายุ๕๐ปี ขึ้นไป มากกว่า ๒๐% ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายไม่เกิน ๕% เพิ่ม ว่า ถ้าอายุข้าราชการ อายุ ๕๐ ปีขึ้น มีจำนวน ๑๐% ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒๐% ให้กลุ่มเป้าหมาย ไม่เกิน ๓ % และ  เดิม เป็นผู้ต้องหา คดีอาญา   เพิ่มเป็น ผู้ต้องหา หรือจำเลย

Ico48
ตำรวจผู้น้อย [IP: 124.120.245.216]
25 มีนาคม 2552 18:45
#42782

ขอทราบว่าข้ารชการตำรวจเหมือนกับข้าราชการอื่นหรือไม่  ตำรวจมักให้แต่ยศแต่ไม่ให้เงิน ยศมันกินไม่ได้นครับ

Ico48
ตำรวจบ้านนอก [IP: 125.25.4.36]
25 มีนาคม 2552 21:01
#42785

ครั้งนี้ข้าราชการตำรวจจะได้ตามเกณฑ์ที่ กพ.กำหนดหรือไม่   ที่ผ่านมาตำรวจมักจะอ้างว่าไม่มีเงินงบประมาณ  เลยไม่มีเงินให้เพาะสู่เอาเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อจัดจ้างหรือเช่ารถยนต์ดีกว่ายังมีเงินเป็นผลประโยชน์ให้ตัวเอง  ถ้าเอาเงินไปให้พวกเออรี่ท่านก็ไม่ได้รับผลประโยชน์  แสดงถึงความไม่สนใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างแท้จริง  ขาดจริยธรรมคุณธรรม ขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีและผู้มีอำนาจดูแลด้วย  ถ้าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนยุติธรรม  ใหกับผู้อื่นแล้วตัวเองยังไม่ได้รับความเป็นธรรมถูกเอาเปรียบจากผู้บังคับบัญชาแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้อย่างไร

Ico48
ตำรวจอยากเกษียณ [IP: 118.173.254.182]
26 มีนาคม 2552 08:07
#42790
หาดูรายละเอียดได้ที่ใดครับ
Ico48
ครูบ้านนอก [IP: 118.173.255.9]
28 มีนาคม 2552 11:56
#42876

ถามเหมือนกัน.......ข้าราชการทุกประเภทหรือไม่  เงินงบประมาณที่จะจ่าย  เป็นเงินงบประมาณ ของแต่ละส่วนราชการ    หรือว่าส่วนกลางรัฐบาลออกให้...........ถ้าเป็นของส่วนราชการเชื่อว่าไม่มีเงินจ่ายแน่นอน

โครงการ นี้ ต้องขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่สังกัด ว่าจะเข้าร่วม หรือไม่ โดยใช้เงินงบประมาณ ของส่วนราชการนั้นๆ

Ico48
จ่าบ้านนอก [IP: 118.173.107.57]
28 มีนาคม 2552 23:04
#42879
ของทหารทำให้แต่พวกพันเอก เมื่อมีมากเกินไปก็ไล่ออกเสียบ้าง วันๆไม่ค่อยทำงานหวังกินงบ  แล้วพวกจ่าๆไม่มีความหมายหรือไร ถึงไม่ยอมให้เข้าโครงการสักที่ หรือว่าไว้เป็นเหยือล่อโจรทางภาคไต้ เพื่อให้นายได้กินงบประมาณ
Ico48
ตำรวจผู้น้อย [IP: 124.120.238.245]
30 มีนาคม 2552 14:01
#42925

อ่าว.....? นึกแล้วเชียว  นึกว่ามีแต่ตำรวจ  แสดงว่ามีสองมาตรฐาน........สีเหลืองก็มีแล้ว....สีแดงก็มีแล้ว ....ต่อไปต้องไม่สีกากีก็สีขี้ม้าละว่ะ   ถ้าอย่างนั้นพวกเราที่เออรี่คงไม่ได้เงินกับเขา  พวกข้าราชการครูมีมากว่าเรามากมายเขาเออรี่ได้เงินคนละ สามแสนสี่แสน  แต่ตำรวจ- ทหารเออรี่แล้วไม่ได้เงินสักบาท  บางคนได้แต่ยศ .....แล้วยศมันกินได้หรือไม่ครับท่านผู้เกี่ยวข้อง  มีงบประมาณก็นำไปจัดซื้อจัดจ้างเอาเปอร์เซ็นเข้ากระเป่าตัวเอง เวลาลูน้องเออรี่ออกจากราชการสี่งที่ได้คือ...น้ำตา..... ใครดูแลข้ารชการที่ทำงานมาจนอายุหกสิบปีแล้วไม่มีแรงจูงใจอะไรเลยนี้คือความจริง

Ico48
ศิริกุล [IP: 117.47.220.158]
31 มีนาคม 2552 16:50
#43030

ข่าวคราวการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดปี  53ร้สึกช้ามากนะคะ  ทั้งๆที่ผ่าน  ครม.เรียบร้อยแล้ว  อยากจะให้หน่วยงานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามหรือแจ้งความเคลื่อนไหวทุกระยะ เพื่อการวางแผนและเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ 

 

Ico48
ตำรวจบ้านนอก [IP: 118.173.254.126]
31 มีนาคม 2552 18:34
#43033

ใครมีขัอมูลของตำรวจบ้าง  จะได้เงินหรือไม่ช่วยบอกด้วยจะขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

Ico48
ท.ทหาร [IP: 210.246.192.19]
03 เมษายน 2552 13:47
#43124

ในสมัยนี้คนว่างกันเยอะ ใครอยากเออรี่ฯ รัฐจ่าย8-15เท่า ถ้าสมัครใจก็ให้เออรี่ไปเถอะ แล้วก็รับผู้ว่างงานเข้ามาใหม่ คนเออรี่ก็happy คนที่ตกงานก็มีงานทำ happy ด้วยกันทุกฝ่าย รัฐบาลก็ได้ใจด้วย เข้าถึงทุกฝ่าย

Ico48
ตำรวจบ้านนอก [IP: 118.173.255.134]
03 เมษายน 2552 17:52
#43139

รู้หรือยังว่าตำรวจได้เท่าใด  เหมือนข้าราขการอื่นหรือไม่

Ico48
ครูบ้านนอก [IP: 124.121.220.153]
04 เมษายน 2552 20:15
#43157

เขาขึ้นเงินเดือน รัฐวิสาหกิแล้วละ  คงต้องขอคิดดูก่อนเรื่องเอรรี่

Ico48
นายโชค นำชัย [IP: 125.26.97.8]
07 เมษายน 2552 15:37
#43239

ในสมัยนี้คนว่างกันเยอะ ใครอยากเออรี่ฯ รัฐจ่าย8-15เท่า ถ้าสมัครใจก็ให้เออรี่ไปเถอะ แล้วก็รับผู้ว่างงานเข้ามาใหม่ คนเออรี่ก็happy คนที่ตกงานก็มีงานทำ happy ด้วยกันทุกฝ่าย รัฐบาลก็ได้ใจด้วย เข้าถึงทุกฝ่าย

   ครู  สึคิ้ว

Ico48
ตำรวจผู้น้อย [IP: 124.121.209.178]
08 เมษายน 2552 09:37
#43253
อยากทราบว่าตำรวจจะได้เงินหรือไม่ 
Ico48
ตำรวจนครบาน [IP: 124.120.240.44]
09 เมษายน 2552 13:30
#43284

ตำรวจได้เงินเหมือนราชการอื่นหรือไม่

Ico48
ตำรวจผู้น้อย [IP: 124.120.240.44]
09 April 2009 13:33
#43285

สตช.เอาเงินไปจัดซื้อจัดจ้างไม่ดีกว่าหรือ   ยังได้เงินเข้ากระเป๋านายด้วย   ให้ตำรวจแก่มีประโยชน์อะไรอยากออกก็ออกไป

Ico48
[IP: 118.172.91.11]
10 เมษายน 2552 10:16
#43310

อยากทราบวัน เดือน ของการเปิดรับสมัครเข้าโครงการเกษียร ปีงบประมาณ 2553 ค่ะ

กรุณาช่วยดอบด้วยนะคะ

ของม. อ. จะรับสมัคร ๑๖-๓๐ เมษายน ๕๒ สมัคร ได้ที่คณะ หน่วยงาน

Ico48
ตำรวจอยากเกษียณ [IP: 118.173.254.195]
10 เมษายน 2552 13:15
#43315
อยากทาบว่าตำรวจรับสมัครเมื่อใดแล้วที่ส่งชื่อไปก่อนมีผลหรือไม่

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ