นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน
อ่าน: 147310
ความเห็น: 293

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ได้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง    

รุ่นที่ 1  ในปีงบประมาณ 2543  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  23 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 7 ราย สาย ข.ค จำนวน 16 ราย              

รุ่นที่
2  ในปีงบประมาณ 2544  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  22 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 14 ราย สาย ข.ค จำนวน 8 ราย             

รุ่นที่ 3  ในปีงบประมาณ 2545  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  47 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 20  ราย สาย ข.ค จำนวน 27 ราย             

รุ่นที่ 4  ในปีงบประมาณ 2547  มีบุคลากรม.อ.เข้าร่วม  91 ราย เป็นสาย ผู้สอน(สายก.) 22 ราย สาย ข.ค จำนวน 69 ราย              

มีผู้เข้าร่วมในโครงการ แล้วจำนวน  183 ราย ผู้สอน(สายก.) 63 ราย  สาย ข.ค  120 ราย           

จากการเข้าร่วมฟังคำชี้แจงจากสำนักงาน ก.พ. สำนักงานงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.บ.ข.โครงการนี้จะเริ่มปีงบประมาณ 2552 ยกเว้นข้าราชการทหารจะเข้าร่วมโครงการ ปี2551 การใช้เงินงบประมาณ ที่เป็นสิทธิประโยชน์เป็นเงินก้อน 8-15 เท่า(เงินก้อน=8+อายุราชการx เงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่ง(ถ้ามี) สูงสุดไม่เกิน 15 เท่า) ซึ่งส่วนราชการ(กรม) ต้องใช้งบบุคลากรของส่วนราชการไม่ให้โอนมาจากงบหมวดอื่นๆ ซึ่งก็เป็นงบประมาณบุคลากร ของผู้ที่ออกจากราชการที่จะต้องใช้ในปีงบประมาณที่ออกนั้นเอง (ถ้าไม่เกิน 12เท่า)ซึ่งจะทำให้ส่วนราชการไม่มีงบประมาณที่ จะมาจ้างคนที่ออกจากราชการไป
    
กลุ่มเป้าหมายคือ ข้าราชการที่มีอายุ50 ปีขึ้นไป (49 ปี 6 เดือนไม่ได้)หรืออายุราช 25 ปี(24 ปี 6 เดือน ได้) ต้องมีอายุราชการเหลือ1 ปี นับตั้งแต่วันที่ออก 
ให้ส่วนราชการพิจารณาความจำเป็นและเหมาะสมที่จะกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การเข้าร่วม
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอข้อมูลและผลกระทบของส่วนราชการที่มีต่อโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดที่ผ่านมา 
 

หมวดหมู่บันทึก: บริหารทรัพยากรมนุษย์
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ Copyright
สร้าง: 09 ตุลาคม 2550 17:47 แก้ไข: 05 กันยายน 2553 20:56 [ แจ้งไม่เหมาะสม ]
ดอกไม้
สมาชิกที่ให้กำลังใจ: Ico24 anni, Ico24 เอสเค, และ 2 คนอื่น.
สมาชิกที่ให้กำลังใจ
 
Facebook
Twitter
Google

บันทึกอื่นๆ

ความเห็น

Ico48
ทหารผู้เฒ่า [IP: 125.26.251.84]
18 May 2009 16:08
#44250

ท.ทหารผู้เฒ่าขอเมตตาโครงการเออร์ลี่รีไทให้กับทหารชั้นผู้น้อยด้วยอยากออกเหมือนกันแก่แล้ววิ่งก็ไม่ไหวและควรให้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าด้วย เพื่อประเมินกำลังพลที่หนุ่มกว่าแข็งแรงกว่าเข้าทดแทนจักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

 

เรียนคุณเสมาที่ราบสูง

รายละเอียด สามารถ ดูได้ จากweb ของสำนักงาน ก.พ. แต่การดำเนินการขึ้นอยู่กับส่วนราชการนั้น เพราะต้องใช้งบประมาณของส่วนราชการ ในกรณีของคุณเสมา ถ้าส่วนราชการให้ออก จะได้เงินที่เป็นเงินก่อน ประมาณ ๑๔ เท่าของเงินเดือน ครับ

Ico48
ตำรวจบ้านนอก [IP: 124.120.242.127]
19 May 2009 13:21
#44275
ดีใจกับคุณเสมา   แล้วของตำรวจล่ะ   มีอะไรคืบหน้า  ถ้างบประมาณหน่วยใครหน่วยมัน  ของผมเออรี่ครั้งนี้ผมคงได้กระดาษไปแผ่นเดียวเท่านั้นแหล่ะ อย่างนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกชีวิตบัดซบ
Ico48
นายสมหมาย ใจดี [IP: 119.42.76.202]
20 May 2009 09:37
#44302

โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด 

มันน่า......ส่วนกลางเป็นผู้กหนดโควต้าและกำหนดตัวเงิน  โดยใช้งบส่วนกลาง  ไม่ใช่งบหน่วยงานนั้นๆ  

น่าสงสารหน่วยงานที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน  ได้แต่กระดาษเปล่าๆออกไปใบเดียวเหมือนกับ ตำรวจบ้านนอกกล่าวข้างบน

รัฐบาลรับผิดชอบหน่อยครับ

                           นายสมหมาย  ใจดี

Ico48
จ.ส.อ.ธนวนต์ ฃูพึ่งอาตม์ [IP: 58.9.147.134]
23 May 2009 23:30
#44421

ผมเป็นข้าราชการทหารอยากถามว่า อายุราชการ 25 ปี 6 เดือน สามารถเข้าโครงการได้หรือไม่  ต.ค. 52 

เกิด 22 ส.ค. 2503

ขณะนี้ อายุ 49 ปี  9  เดือน  ครบ ส.ค. 52  อายุ 50 ปี

Ico48
ร.ต.ประสิทธิ์ อาจเวทย์ [IP: 124.157.229.139]
23 May 2009 23:43
#44423

เรียนผู้บัญชาการทหารสูงสุดเงินเออร์รี่ที่กลุ่มทหารปี51 ได้ลาออกไปนั้นไม่ทราบว่าจะได้รับช่วงไหนครับรบกวนตอบด้วยนะครับ

                                        พลเอก

                                              อนุพงษ์  เผ่าจินดา

Ico48
ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข สังกัด สำนักปลัดกระทรวง ฯ [IP: 114.128.182.106]
25 May 2009 17:29
#44454
ในปีงบประมาณ 2551 กระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะ สป. มักอ้างว่า มีงบประมาณไม่พอ ทำให้ ขรก. สส. หมดสิทธิเข้าร่วมโครงการ ฯ แต่กระทรวงอื่น ทำไมมีเงินงบประมาณพอ  โดยเฉพาะ ข้าราชการครู  ซึ่งไม่เป็นธรรมสำหรับ ขรก. สส.ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ ปีนี้ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะแบบเดิมหรือเปล่า
Ico48
อนามัยรุ่นลายคราม [IP: 203.144.180.65]
27 May 2009 16:24
#44521
ผมเป็น หมอ อนามัย ก็รอ อยู่เหมือนกัน ถ้าปีนี้ ไม่ได้ เออรี่  ปีหน้าก็หมดสิทธิ์แล้ว(เกษียณ ตค53)ไม่รู้กระทรวงอ้าง เงินไม่พออีก หรือเปล่า ใคร อยู่ สาสุข แล้วทราบความคืบ หน้า ช่วยแจ้ง ด้วยนะครับ
Ico48
ตำรวจแก่ [IP: 124.121.206.125]
29 พฤษภาคม 2552 10:22
#44557
ของตำรวจมีข่าวอะไรเคลื่อนไหวบ้าง   ใครรู้ช่วยบอกกันบ้าง   ณ วันนี้ยังไม่มีข่าวคราวควมคืบหน้าเลย
Ico48
อยากร่วมด้วย [IP: 122.154.11.67]
02 June 2009 10:45
#44762
ระดับ พ.อ. ใครมันจะไปลาออกวะ  ในเมื่อพวกยังได้เงินตำแหน่งอยู่   ไม่มีทางหรอกครับ
Ico48
ร่วมด้วยคน [IP: 112.142.117.178]
02 June 2009 13:25
#44789
ระดับพันเอก  กินเงินเดือน สบายใจ แล้ว จะออกให้โง่ เหรอ  ขอเถอะให้ความเป็นธรรมทหารชั้นผู้น้อย บ้าง
Ico48
ข้ารชการไทย [IP: 124.120.199.77]
02 June 2009 21:35
#44828

เพิ่งรู้ว่า  คุณธรรมจริยธรรมในหมู่ข่าชการทุกหมู่เหล่ามันไม่เหลืออยู่แล้วจริงๆ

Ico48
ยถ-ภยถ [IP: 124.120.202.162]
06 June 2009 00:09
#44992

ประวัติศาสตร์ต้องจารึกว่าวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติประชุมแต่งตั้งจำนวนแสนกว่าตำแหน่งและเป็นการแต่งตั้งที่มากท่สุดในโลกเป็นประวัติการ

Ico48
ครูอังกฤษ [IP: 118.174.161.130]
10 June 2009 22:23
#45192

โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดปี 2553  มีจริงหรือไม่  ยื่นการลาออกจริงเมื่อไหร่ค่ะ    ต้องเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรบ้าง จำนวนกี่ชุด วิธีคิดในสิทธิประโยชน์ที่ได้รับก่อนออกราชการ  และเงินบำนาญที่ได้รับต่อเดือน 

Ico48
สมศักดิ์ [IP: 125.26.25.166]
12 June 2009 08:12
#45244

ผมจะเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด คุณสมบัติครบถ้วน แต่มีหนี้สินเนื่องจากซื้อบ้านที่สวัสดิการ ทบ. ยังต้องชำระอยู่ ประมาณ 5 แสนกว่า ทางสวัสดิการให้ดำเนินการปิดหนี้สินก่อน จึงจะให้ออกได้ ผมไม่มีเงินมากขนาดนั้น แต่ผมอยากจะออกจากราชการตามโครงการฯ พอมีทางแก้ไขปัญหานี้ได้หรือไม่ ผมได้ปรึกษากับทางหน่วยต้นสังกัดแล้ว ทางหน่วยไม่ยอมอย่างเดียว ผมจะให้หักหนี้จากบำนาญได้หรือไม่ เพราะผมจะได้รับบำนาญประมาณเดือนละ ๑๒๐๐๐ บาท ปัจจุบันผมส่งหักเงินเดือนท่สวัสดิการ เดือนละ ๕๖๓๐ บาท หรือไม่ก็ให้หักจากเงินก่อนทั้งหมดท่ผมจะได้ เงินก่อนทั้งหมดที่ผมจะได้ ประมาณ 8แสนกว่า จะให้ทำสัญญาหรือจะทำหลักฐานอะไรไว้ก็ได้ แล้วให้กรมบัญชีกลางหักเข้าบัญชีของสวัสดิการได้เลย สุดท้ายนี้ผมขอความกรุณาช่วยตอบ และหาทางออกให้ด้วยครับ

Ico48
ตำรวจแก่ [IP: 124.120.232.58]
12 June 2009 12:38
#45252

ข้าราชการตำรวจมีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้าง  เพือนสมาชิกรู้ช่วยแจ้งให้ทราบด้วย ณ เวลานี้ยังไม่มีคราวคราวเลย จะได้เงินหรือได้ยศยังไม่รู้กันเลย ขอบคุณมาก

Ico48
ด.ต.บุญธรรม ช่วยแก้ว [IP: 118.173.178.164]
17 June 2009 11:12
#45380

กรณี เกิดวันท่ 29 มิ.ย.2493 รับราชการตำรวจ เมื่อ 1 ส.ค. 2515 อยากทราบว่าจะสามารถเข้าร่วมโครงการเกษียนก่อนอายุใน พ.ศ.2553 ได้หรือไม่

Ico48
คนชายแดน [IP: 118.173.178.164]
17 June 2009 11:17
#45381

เมื่อไรจะมีโครงย้ายกลับภูมิลำเนาเพื่ออุปการะครอบครัวครับ ท่าน ผบ.ตร

Ico48
ตำรวจแก่ [IP: 124.120.236.248]
22 June 2009 08:59
#45580

ออกมาแล้วของ สตช.ไม่มีโครงการเออรี่แต่มีโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ครั้งที่ 10  ได้แต่ยศไม่มีเงินให้กับหน่วยงานอื่น  ๆ เขา   สตช.อ้างว่าไม่มีเงินงบประมาณ   แต่เห็นก่อสร้างที่ทำการเช่ารถสายตรวจ  จ่ายเงินประจำตำแหน่งให้สายปราบปราม  ไม่สนใจตำรวจชั้นผู้น้อยท่ใช้ชีวิตถึงวันสุดท้าย   เพราะฉะนั้นขอให้ทนอยู่ต่อไป 

Ico48
ตำรวจแก่ [IP: 124.120.236.40]
23 June 2009 08:00
#45640
อย่างนี้ฟ้องศาลปกครองได้เป่า   แสดงว่ามีสองมาตรฐาน  ท่านนายกรัฐมนตรีว่าไง สตช.ได้งบไปหลายพันล้านไปไหนหมด   อย่างนี้มันเสียของ
Ico48
songsak [IP: 114.128.40.48]
01 July 2009 18:32
#45948
อยากได้คำยืนยันว่า จริงหรือไม่ ที่ตำรวจที่เข้าโครงการ เกษียณอายุก่อนกำหนด ปี 2553 จะได้แต่การเลื่อนยศ ไม่ได้เงิน 8 -15 เท่า ขอความกระจ่างด้วย เพื่อประกอบการตัดสินใจ
Ico48
ไม่ประสงค์ออกนาม [IP: 124.120.238.182]
09 July 2009 15:27
#46138

ตามบันทึก กพ. ด่วนที่สุด  ที่ 0004.11/5045 ลง 9 มิ.ย.2551  เรื่องสำรวจจำนวนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล รุ่น 10 (ปีงบประมาณ 2553)  ผลประโยชน์ที่จะได้รับ 

      1.ผู้ลาออกจะได้รับพระราชทานยศ 1 ชั้นยศ 

       2. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ 1 แผ่น

       3. ส่งวรายชื่อให้ บช. ภายใน 19 มิ.ย.52

        4. มีผล 1 ต.ค. 2552

                   แล้วพี่ไปอยู่ไหนเสียล่ะ?

                    

Ico48
preecha [IP: 114.128.214.138]
11 July 2009 10:26
#46189

ตำรวจสุดแย่ที่สุดในข้าราชการประเทศไทยที่มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงมุ่งหวังแต่ประโยชน์ฝ่ายเดี่ยวแม้แต่เงินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดยังยักยอกไว้บริหารเป็นผลประโยชน์ของพวกตนน่าสมเพศจริงๆสตช.  คุณเที่ยงตอบปัญหาไม่ชัดเจนหรือเพราะไม่รู้จริง

Ico48
เถาวัลย์พันรั้ว [IP: 222.123.90.15]
14 July 2009 22:53
#46263

ขอแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของข้าราชการทุกหมู่เหล่าใน 1 ต.ค.52 ปีงบประมาณ 2553 โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ดังนี้

1.โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดแบบพิเศษ

2.โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดแบบปรกติ

-โครงการฯแบบพิเศษนี้ให้ใช้กับข้าราชการที่มีเวลาราชการเหลืออยู่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี (ข้าราชการที่เหลือเวลาอยู่อีก 1 ปี ยังไงก็พักและเกษียณอยู่แล้ว)ยังคงได้รับสิทธิต่างๆตามโครงการฯ ทุกประการ โดยไม่เอาไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมกับโครงการฯแบบปรกติ(ดังจะได้กล่าวนำในรายละเอียดต่อไป)

-โครงการฯแบบปรกตินี้ให้ใช้กับข้าราชการที่รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ปีและมีเวลาราชการเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 3 ปี(โดยไม่นับรวมวันราชการทวีคูณ)หรือมีอายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปให้ได้รับสิทธิต่างๆตามโครงการฯ ทุกประการ โดยไม่เอาไปคิดเป็นเปอร์เซ็นต์รวมกับโครงการฯแบบพิเศษ(ใช้เงื่อนไขและข้อกำหนดรวมทั้งสิทธิผลประโยชน์ตามโครงการฯทุกกรณี) 

(หากท่านใดจะออกความคิดเห็นหรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเนื้อหานี้ก็ยินดี เผื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ในการบรรลุไปถึงเป้าหมายในปัจจุบันและอนาคต

Ico48
ตำรวจแก่ [IP: 124.120.235.148]
17 July 2009 13:43
#46334

แบบพิเศษ  หรือแบบปรกติ  ผมไม่ทราบในเมื่อเป็นข้าราชการด้วยกัน  รับเงินเดือนงบประมาณเดียวกัน   แต่งกายเครื่องแบบเหมือนกัน  มีสวัสดิ์การเหมือนกัน  อยู่ในประเทศไทยเดียวกัน และเป็นมนุษย์เหมือนกัน  เหตุใดจึงปฏิบัติไม่เหมือนกัน     เท่านั้นเอง  

Ico48
[IP: 113.53.5.165]
20 July 2009 12:32
#46427

อยากเออรี่

อายุก็มาก อายุราชการก็เยอะ อยากจะเออรี้ เข้าหลักเกณฑ์ แต่เมื่อลาออกปี 52 ไม่ได้ ปี 53 ก็รอจะเออรี่อีกแต่ขณะนี้ยังไม่มีวี่แววหนังสือสั่งการเลย  ทำงานอยู่เทศบาล  คนเก่าที่อยากออกน่าจะไฃให้ออกได้รับคนใหม่มาดีกว่าเยอะ ส่วนท้องถิ่นได้รับหนังสือสั่งการ ช้า อยากให้ทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นบ้าง

Ico48
[IP: 118.175.167.7]
10 August 2009 11:11
#47202

มีโครงการให้เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เมื่อมีผู้ประสงค์เออรี่ แล้วทำไมต้องทำให้ผิดหวัง รู้ไหมการผิดหวังจากเออรี่ มันหมดกำลังใจ หมดแรง ผิดหวังอย่างฉกรรจ์ รู้ไหมระบบราชการไทยปัจจุบันนี้มากเรื่อง วุ่นวาย บางเรื่องไร้สาระ โดยเฉพาะการศึกษาไทย ลงทุนไปก้สูญเปล่า นับวันถดถอยลงเรื่อยๆ เด็กอ่านหนังสือไม่ออก คิดไม่เป็น ขาดคุณธรรม จนไม่ทำอะไรได้แล้วในปัจจุบันนี้ แล้วรู้หรือเปล่าคนที่สมัครเออรี หัวใจเต็มร้อย ได้โปรดเถิดคนที่อยากออกจากราชการให้เขาออกเถิด อย่าบังคับ บีบเค้นให้เขาเหล่านั้น ต้องทนทุกข์ทรมานต่อไปอีกเลย ช่วยพิจารณาให้มี รอบ 2 เหมือนปีที่ผ่านมา อ้างว่าไม่มีงบ ทำไมจะไม่มี เวลางบพัฒนาประเทศเห็นมีเยอะแยะ แจกประชาชนคนละ 2,000 บาทยังแจกได้ นี่เป็นเงินขวัญถุงก็น่าจะให้ได้เพราะข้าราชการแต่ละคนทำงานมาไม่ตำกว่า 30 ปี จงพิจารณาใหม่อีกครั้ง

      ครูผู้รอเออรี ปี งบ 2552

Ico48
ลูกนายสิบ [IP: 125.26.29.27]
11 August 2009 11:38
#47235

คุณพ่อของดิฉันเป็นข้าราชการทหารชั้นประทวนเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดใน 1 ต.ค. 50 แต่ทำไมถึงได้แต่ระดับ พ.อ. ขึ้นไป ค่ะ ช่วยบอกที

Ico48
ครูชาติไทย [IP: 125.27.108.98]
14 August 2009 20:25
#47329

     ข้าราชการครูไทย  ทำงานรับใช้ชาติมานาน เคารพเพลงชาติหน้าเสาธงที่โรงเรียนทุกวัน เป็นอย่างนี้

     บัดนี้อายุมากขึ้น  รอความหวังเพื่อหยุดพักผ่อน บั้นปลายของชีวิตเข้าร่วมในโครงการเออรี่ฯ แต่ ความหวังนี้หลายคนต้องท้อใจเพราะโค้วต้าที่จะให้ออกมีให้ไม่เพียงพอถ้าเป็นจริงดังว่าจะต้องทนรอรอ  ปีหน้า

       ใจไม่อยู่แล้วจะทำงานอย่างไร อย่างไรก็ตามผู้มีอำนาจ น่าเห็นใจ ปีก่อนให้ออกทุกคนเงินให้ช้าไม่มีใครว่าขอให้ได้ออก ควรเอามาตราฐานเดียวกันกับปีที่แล้ว  คนรุ่นใหม่ยังไฟแรงไม่มีงานทำอีกมากเอาเขาเข้ามาพัฒนาประเทศของเรา

       ข้าราชการอื่นก็นเช่นกันเขาอยากออกก็ควรจัดให้โดยรับคนรุ่นใหม่เข้ามาแทนทำงานเต็มที่เต็มใจ

Ico48
ครูไทย [IP: 118.172.165.69]
26 August 2009 10:52
#47672

การยื่นเออร์ลี่ถ้าตัวเองไม่ได้ป่วยแต่คู่สมรสและพ่อแม่ป่วยต้องการออกไปเพื่อดูแลอยากทราบว่ากรณีนี้จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาหรือไม่มีกระแสข่าวมากมายจนไม่เชื่อว่าข่าวไหนจะจริงหรือไม่ประการใดอายุตัว51ปีอายุราชการ 30ปี

ตัวอย่างข่าวที่ 1บอกว่าไม่มีเงินให้อย่ารอความหวัง

ข่าวที่ 2    บอกว่าให้รอดูเม็ดเงินของภาพรวมทั้งประเทศก่อน

ข่าวที่ 3 บอกว่ามีการวิ่งเต้นการอย่างมากมาย

อยากขอเสนอแนะแนวทางบ้างว่าการพิจารณาควรแยกอายุบ้าง(ตัดโควต้า) อายุ59  มี 1ประเภท อายุน้อยกว่า59มีอีก 1ประเภทโดยเม็ดเงินก็จะลดไปตามส่วนหรือได้เงินครึ่งหนึ่งของพวก59ปี

ร่วมแสดงความเห็นในหน้านี้

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 18.215.33.158
ข้อความ:  
เรียกเครื่องมือจัดการข้อความ
   
ยกเลิก หรือ